3M heeft op dit moment geen gegevens waaruit blijkt dat er sprake is van een waardedaling van vastgoed. Ze blijven dit verder opvolgen.