Het saneringsplan voorziet sanering van grond tot 70 cm diepte. Het afvoeren van volume dieper dan 70 cm zal op kosten van de eigenaar zijn. We raden een staalname aan voor grond dieper dan 70 cm om te kijken of deze voldoet voor vrij hergebruik.