7. Grondverzet Archieven - IGEMO

7.3 Wat moet er momenteel extra gebeuren bij eventuele werken op onze gronden (afvoer grond en grondwater)? Bvb in geval van (her)aanleg van een tuin, een oprit, uitbreiding waterput, renovatie of nieuwbouw,… Hoe loopt het proces voor deze situatie? Wie betaalt deze extra kosten? – 20/12/23

Door |2023-12-20T09:59:08+00:0020-12-2023||

Op 31 maart 2023 werd een sitebesluit genomen door de Vlaamse Regering. Dit sitebesluit voorziet de mogelijkheid om kosten voor grondverzet of waterzuivering bij bemaling te verhalen op 3M. Meer informatie vindt u online via deze link.

Reacties uitgeschakeld voor 7.3 Wat moet er momenteel extra gebeuren bij eventuele werken op onze gronden (afvoer grond en grondwater)? Bvb in geval van (her)aanleg van een tuin, een oprit, uitbreiding waterput, renovatie of nieuwbouw,… Hoe loopt het proces voor deze situatie? Wie betaalt deze extra kosten? – 20/12/23

7.2 Als we een zwembad willen zetten (ongeveer 2,5m diep), kan deze grond ineens mee afgevoerd worden of is dit op kosten van de eigenaar? – 20/12/23

Door |2023-12-20T09:54:19+00:0020-12-2023||

Het saneringsplan voorziet sanering van grond tot 70 cm diepte. Het afvoeren van volume dieper dan 70 cm zal op kosten van de eigenaar zijn. We raden een staalname aan voor grond dieper dan 70 cm om te kijken of deze voldoet voor vrij hergebruik.

Reacties uitgeschakeld voor 7.2 Als we een zwembad willen zetten (ongeveer 2,5m diep), kan deze grond ineens mee afgevoerd worden of is dit op kosten van de eigenaar? – 20/12/23

8.1 Gaat 3M ook instaan voor de zuiveringskosten die ontstaan bij bemalingswerken van het grondwater? – 22/03/23

Door |2023-12-20T09:54:46+00:0010-03-2023|, |

Het bodemonderzoek verloopt gefaseerd in samenspraak met de OVAM. In een eerste fase wordt gekeken naar het vaste gedeelte van de bodem. Er is verder onderzoek nodig met betrekking tot het grondwater.

Reacties uitgeschakeld voor 8.1 Gaat 3M ook instaan voor de zuiveringskosten die ontstaan bij bemalingswerken van het grondwater? – 22/03/23

7.1 Wat doe ik bij grondverzet of bemaling? – 22/03/23

Door |2023-12-20T08:20:18+00:0010-03-2023||

Er is een oplossing uitgewerkt tussen 3M en de gemeente Zwijndrecht voor grondverzet binnen de oranje zone dat zou moeten gebeuren in afwachting van de saneringswerken, zoals bijvoorbeeld graafwerken voor (ver)bouwen. Meer informatie vindt u hier. Iedere bewoner kan in afwachting van de sanering nog steeds werken in de grond uitvoeren mits daarvoor de [...]

Reacties uitgeschakeld voor 7.1 Wat doe ik bij grondverzet of bemaling? – 22/03/23
Go to Top