Op 31 maart 2023 werd een sitebesluit genomen door de Vlaamse Regering. Dit sitebesluit voorziet de mogelijkheid om kosten voor grondverzet of waterzuivering bij bemaling te verhalen op 3M. Meer informatie vindt u online via deze link.