Al in 2017 ondertekende IGEMO, samen met 80 andere partners, de Green Deal Gedeelde Mobiliteit. Dit is een engagementsverklaring tussen de Vlaamse overheid en de ondertekenaars, zijnde steden en gemeenten, bedrijven, burgers,… Het doel is om met autodelen, carpoolen en fietsdelen alternatieven te bieden voor privaat autobezit. In november organiseert de Green Deal Gedeelde Mobiliteit twee webinars over de mogelijkheden van gedeelde mobiliteit specifiek bij bedrijventerreinen.

green deal; gedeelde mobiliteit; deelfietsen
Gedeelde mobiliteit speelt een sleutelrol voor duurzamere mobiliteit

IGEMO als voorbeeld

Naar aanleiding van de ondertekening, nam IGEMO onmiddellijk actie binnen de eigen organisatie. Zo heeft IGEMO geen poolwagens, maar maakt ze gebruik van deelwagens en -fietsen voor haar personeel. De actieve betrokkenheid van IGEMO bij de Green Deal Gedeelde Mobiliteit zorgde ook voor een uitgebreid netwerk aan interessante partners en experts. Dat komt dan weer van pas bij het ontwikkelen van acties, bijvoorbeeld voor het Interreg-project MOVE en voor het Samenwerkingsverband Bereikbare Regio.

Tijs Veyt, projectleider mobiliteit bij IGEMO: “De Green Deal heeft veel deuren geopend voor IGEMO om bij bedrijven, overheden en experts te rade te gaan. Dat helpt ons enorm om goed doordachte projectvoorstellen en adviezen te schrijven.”

Green Deal specifiek voor bedrijven

De Green Deal Gedeelde Mobiliteit kadert in de Green Deal van de Vlaamse overheid die bedrijven en sectoren wil bijstaan in hun vergroeningsproces. Wil je als bedrijf graag deelmobiliteit implementeren, maar heb je geen idee waar te beginnen?
Green Deal organiseert op 17 november maar liefst twee (gratis) webinars om je verder te helpen! Tussen 10u en 11u kom je alles te weten over de mogelijkheden van gedeelde mobiliteit bij bedrijventerreinen. Na een korte pauze kan je vanaf 11u15 deelnemen aan het webinar over MaaS (Mobility as a Service) in je bedrijf. Je kan de webinars afzonderlijk volgen en je schrijft je ook apart in voor elk webinar. Ontdek het programma door hier te klikken.

Green Deal; Gedeelde Mobiliteit; Autodelen; Fietsdelen; Elektrisch autodelen
Green Deal doelstellingen voor 2020

Vlaanderen wil de uitstoot van broeikasgassen tegen 2020 met 15,7% verminderen t.o.v. 2005 om de klimaatverandering tegen te gaan. Gezien mobiliteit – met personenvervoer op kop – één van de sectoren is waarin de uitstoot van broeikasgassen blijft toenemen, is het belangrijk hier op korte termijn concrete acties te ondernemen. Zo is een eigen elektrische wagen bijvoorbeeld niet voor iedereen weggelegd, omdat dat pas financieel interessant is voor wie veel kilometers aflegt. Gedeelde mobiliteit speelt dus een sleutelrol voor duurzamere mobiliteit. De Green Deal Gedeelde Mobiliteit werkt als een hefboom bij het vergroten van het draagvlak voor lokale klimaatactie. Iedereen kan een bijdrage leveren aan meer duurzame en gedeelde mobiliteit. Ook jij!