Het is de week van de mobiliteit. Een uitgelezen moment om de mobiliteitsacties van IGEMO in de kijker te zetten. Mobiliteit is het actiedomein bij uitstek dat niet stopt aan de gemeentegrenzen. Daarom zet IGEMO al jaren in op duurzame mobiliteit, met een regionale aanpak.

Duurzame mobiliteit vraagt een regionale aanpak

Innovatieve mobiliteitsdiensten

In steden, zoals Mechelen, schieten nieuwe mobiliteitsdiensten als paddenstoelen uit de grond. Deelfietsen, deelauto’s, pakjesautomaten, … Die evolutie blijft achter in gemeenten met een voorstedelijk of landelijk karakter. Een probleem dat zich overal in Europa voordoet.

Daarom is IGEMO partner in het Europees project, MOVE. Het project zoekt manieren om ook in niet-stedelijke kernen aan innovatieve mobiliteit te doen. Een eerste realisatie is de Flexbus Klein Brabant. Het unieke proefproject maakt belbussen meer flexibel en kent in Klein Brabant een groot succes.

Op dit moment onderzoekt IGEMO de mogelijkheden van deelmobiliteit voor onze regio. Regionaal fietsdelen of autodelen en vervoer over water liggen als mogelijke oplossingen op tafel. Dit gebeurt uiteraard steeds in samenwerking met de Vervoerregio Mechelen.

De Flexbus maakt belbussen meer flexibel in Klein Brabant.
De Flexbus maakt belbussen meer flexibel in Klein Brabant.

De fiets als antwoord op vervoersarmoede

Door de afwezigheid van innovatieve mobiliteitsdiensten in rurale gebieden, zijn mensen vaak aangewezen op de auto. Dit leidt tot vervoers- of mobiliteitsarmoede en treft heel wat mensen. Bereikbaarheid blijft een onderschat probleem waar nog te weinig aan gedaan wordt.

Inwoners op de fiets krijgen, blijft de beste manier om vervoersarmoede aan te pakken. Mechelen, Willebroek en Putte hebben al fietsschoolwerking. IGEMO onderzoekt de mogelijkheid om meer fietsscholen en samenwerking in de regio op poten te zetten. Meer fietsers leiden automatisch tot een betere gezondheid, betere integratie en meer zelfstandigheid.

De Fietsschool – deelnemer Emma vertelt

Mobiliteitsmakelaar als ankerpunt voor duurzame mobiliteit

Verkeersstromen naar ontwikkelingsprojecten (woonprojecten, bedrijventerreinen, …) zijn een essentiële schakel in de stap naar duurzaam mobiliteitsmanagement. Daarom diende IGEMO een strategisch project in, ‘De Mobiliteitsmakelaar’. Andere partners zijn Stad Mechelen, gemeente Sint-Katelijne-Waver en de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Antwerpen.

“Bij bedrijven leven er al goede ideeën om mobiliteitsproblemen aan te pakken, maar verloopt de uitvoering ervan stroef. De mobiliteitsmakelaar neemt een actieve rol op om oplossingen uit te voeren en zal ook een directe link hebben met beleidsmakers.”
Tijs Veyt, projectmanager mobiliteit bij IGEMO

Een mobiliteitsmakelaar vormt de verbindende factor tussen het (ruimtelijk) beleid en de verschillende mobiliteitsnoden. Hij of zij rolt lokale mobiliteitsprojecten uit, zoals een groepsaankoop elektrische plooifietsen bij bedrijven. Openingstijden van bedrijven kunnen bijvoorbeeld op elkaar afgestemd worden om verkeersstromen te managen. Ook bij de ontwikkeling van woonprojecten doet de mobiliteitsmakelaar zijn intrede. Kopers krijgen inspraak in de lokale deelmobiliteit en worden bevraagd naar hun noden.

Regionale samenwerking vormt hier de sleutel om bij nieuwe ontwikkelingen, maar ook bij bestaande bedrijven en attractiepolen ‘boots on the ground’ te werken aan concrete mobiliteitsoplossingen.

Tot slot vertrekt de mobiliteitsmanager niet, zoals dat gebruikelijk is, vanuit het aanbod aan mobiliteitsdiensten om er gebruikers voor te zoeken. Hij of zij gaat de dialoog aan met gebruikers om diensten op hun maat te realiseren.

Klimaatambities

De link tussen mobiliteit en lokale klimaatactieplannen is alomtegenwoordig. Mobiliteit neemt namelijk in veel gemeenten een groot stuk van de uitstoot voor z’n rekening. Hefbomen die gemeentebesturen in handen hebben, volstaan vaak niet om onze uitstoot te verminderen. Daarvoor is een samenwerking op regionale schaal nodig.

Om de klimaatopwarming een halt toe te roepen, moeten we inzetten op elektrificatie. Elektrisch autorijden is daarvan een voorbeeld, maar is op dit moment nog te duur om op grote schaal uit te rollen. Daarom schrijft IGEMO aan een projectvoorstel om elektrisch autodelen in onze regio te promoten en inwoners te sensibiliseren.

Samenwerkingsverband Bereikbare Regio

De basis voor de mobiliteitswerking van IGEMO is het Samenwerkingsverband Bereikbare Regio. Al meer dan een decennium levert IGEMO diensten in verband met mobiliteit, hoofdzakelijk in het verlengde van klimaatprojecten: het opstellen van de gemeentelijke bedrijfsvervoersplannen, trajecten om het wagenpark van gemeenten te verduurzamen, de sneltoets voor de verbreding en verdieping van mobiliteitsplannen… Een duidelijke één-op-één dienstverlening die IGEMO aanbood aan haar gemeenten.

Gaandeweg werd duidelijk dat er nood was aan een regionale agenda. In 2016 ondertekenden de burgemeesters van onze regio dan ook de engagementsverklaring van het Samenwerkingsverband Bereikbare Regio. Dit samenwerkingsverband vormt vandaag nog steeds de fundering van alle mobiliteitsprojecten in de regio.

Met steun van: