Heb je al gehoord van Hoppin-punten? Nu zijn ze nog een zeldzaamheid, maar de komende jaren zullen ze overal opduiken. De steden en gemeenten hebben een belangrijke rol te vervullen bij het inrichten van Hoppin-punten. IGEMO ondersteunt de steden en gemeenten van Regio Rivierenland daarbij.

Hoppin-punten zijn fysieke plaatsen, die ingericht zijn om vervoer met verschillende transportmiddelen gemakkelijk te maken en te stimuleren. Het zijn plaatsen waar reizigers bijvoorbeeld gemakkelijk overstappen van een deelfiets op het openbaar vervoer, waar je een deelwagen kunt vinden of je eigen fiets veilig kunt parkeren. Ook voor rolstoelgebruikers, blinden en slechtzienden moeten bushaltes aan Hoppin-punten toegankelijk zijn. De aanleg van Hoppin-punten vergt soms een aanpassing aan het openbaar domein. Dat biedt ook kansen om de de openbare ruimte te verbeteren, bijvoorbeeld door ze te ontharden of te vergroenen.

De steden en gemeenten in Vlaanderen en in Regio Rivierenland hebben hierin een grote rol te spelen. Het gaat immers in vele gevallen over ingrepen in de stedelijke of gemeentelijke publieke ruimte. IGEMO zet alle zeilen bij om de steden en gemeenten van Regio Rivierenland te ondersteunen. Concreet ondersteunt IGEMO de steden en gemeenten met de volgende diensten:

  • Kaderbestek straatmeubilair Hoppin-punten
  • Kaderbestek ontwerpdiensten
  • Kaderbestel elektrisch autodelen en laadpalen

We lichten ze hieronder toe.

Kaderbestek straatmeubilair Hoppin-punten

Om Hoppin-punten in te richten, zullen steden en gemeenten aankopen moeten doen zoals een fietsenstalling, schuilhuisjes, een publieke fietspomp of een zitbank. IGEMO heeft samen met de collega’s van intercommunale Solva een kaderbestek gepubliceerd. De bedoeling is om lokale besturen te ontzorgen en om gunstige aanbiedingen te krijgen. Dat bestek is gegund. Op 11 en 12 oktober organiseert IGEMO samen met Solva demodagen. De medewerkers van onze steden en gemeenten kunnen de aangeboden producten bekijken. Op woensdag 12 oktober 2022, van 10.00 tot 11.00 uur, vindt de officiële lancering van de aankoopcentrale plaats, in aanwezigheid van o.m. minister Lydia Peeters.

Kaderbestek ontwerpdiensten

Vanuit verschillende Vlaamse beleidslijnen worden de steden en gemeenten aangespoord om werk te maken van werken aan het openbaar domein. Het gaat om de inrichting van Hoppin-punten, het toegankelijk maken van haltes voor het openbaar vervoer en ingrepen voor ontharding en vergroening.

Aan dergelijke werken gaat vaak een technisch ontwerp vooraf. Maar ook aanvullende studies zoals de opmeting bestaande toestand, de opmaak van omgevingsvergunningsaanvragen, werftoezicht en veiligheidscoördinatie. De omvang van dergelijke opdrachten is vaak relatief klein. En toch is de administratieve last om hier een overheidsopdracht voor uit te schrijven best groot. Een kaderbestek voor meerdere gemeenten beperkt die last en ontzorgt deze gemeenten bij de aanstelling van een studiebureau.

Het bestek van die kaderopdracht is goedgekeurd en gepubliceerd. De gunning ervan is voorzien voor eind november, zodat de gemeenten er vanaf januari gebruik van kunnen maken.

Mobiliteitsdiensten voor Hoppin-punten

Maar Hoppin-punten bestaan natuurlijk niet zonder de mobiliteitsdiensten die daar aangeboden worden. Daarom heeft IGEMO eerder al een kaderbestek autodelen uitgeschreven. De steden en gemeenten in de regio kunnen daarvan gebruik maken om op een voordelige manier deelwagens ter beschikking te stellen van hun burgers. Bijzonder interessant daarbij is dat gemeenten ook elektrische voertuigen kunnen aankopen via Gestroomd.be en kunnen delen met hun bevolking om de kosten te drukken. Daarnaast neemt IGEMO ook initiatief om voor de gemeenten van Regio Rivierenland fietsdelen op de kaart te zetten. Daarover later meer.

Hoppin; Hoppin-punten
Hoppin-punten zijn ankerpunten om duurzame mobiliteit rond te ontwikkelen.