Er is al langer sprake van Hoppinpunten. IGEMO ontzorgt gemeenten, samen met collega-intercommunales, door samenaankopen teorganiseren voor straatmeubilair, voertuigen, vervoersdiensten en technische ondersteuning. Op 11 en 12 oktober 2022 organiseerden IGEMO en de andere intercommunales voor streekontwikkeling een demomoment voor Hoppinpunten.

Hoppin; infozuil; demodagen
Medewerkers van IGEMO-gemeenten krijgen toelichting over de Hoppin-infozuil

Hoppinpunten beleven

In en rond de kantoren van de streekintercommunale SOLVA konden medewerkers van steden en gemeenten kennismaken met alle elementen waar je zo’n hoppinpunt mee kan uitrusten. Van toegankelijke bushaltes, fietsbergingen, herstelpalen voor fietsen, banken tot vuilnisbakken. Op de parking kon je er ook alle mogelijke vormen van deelmobiliteit uitproberen. Steppen met een deelstep of een rondje maken met de deelfiets, het kon er allemaal. Er was door INTER een heel hindernissenparcours aangelegd zodat de bezoekers konden ervaren wat rolstoelgebruikers te verduren krijgen. En op de parking was er zelfs een heus autosalon van elektrische voertuigen van Gestroomd.be.

Duurzame mobiliteit stimuleren

Hoppinpunten worden de overstappunten binnen het nieuwe Vlaamse mobiliteitssysteem. Je stapt er eenvoudig over van deelstep op bus, of van fiets naar deelauto. Ze zorgen voor een kwaliteitssprong voor het openbaar vervoer, stimuleren combimobiliteit en duurzame verplaatsingen en creëren een meer toegankelijke en inclusieve samenleving.

Eén centrale voor 70 steden en gemeenten

De aankoopcentrale is een gezamenlijk initiatief van intercommunales SOLVA, Veneco, DDS, Interwaas en IGEMO met SOLVA als aanbestedende overheid. De 70 steden en gemeenten die lid zijn van deze intercommunales kunnen bij de centrale het straatmeubilair aankopen voor hun Hoppinpunten. Zo ondersteunen de vijf initiatiefnemers de aanleg van kwalitatieve Hoppinpunten en toegankelijke bushaltes in de streek.

Dankzij de aankoopcentrale kunnen lokale besturen snel en eenvoudig aan de slag met de aanleg van Hoppinpunten en toegankelijke bushaltes langs hun gemeentewegen. De gemeenschappelijke aanpak zorgt ook voor herkenbaarheid en uniformiteit.

De aankoopcentrale biedt goederen aan zoals fietsoverkappingen, schuilhuisjes, fietsenstallingen en ander straatmeubilair om de vormgeving van kwalitatieve Hoppinpunten op het grondgebied van 70 steden en gemeenten mogelijk te maken.

Catalogus aankoopcentrale Hoppinpunten

De catalogus voor de aankoopcentrale straatmeubilair voor Hoppinpunten is op eenvoudige aanvraag te verkrijgen bij Tom Smets (tom.smets@igemo.be). Binnenkort wordt ook de website met online bestelmogelijkheid gelanceerd.

straatmeubilair; hoppinpunten
Toelichting bij halte-infrastructuur