Vandaag start de campagneweek #iktrekhetmijaan die loopt van 9 t.e.m. 19 februari. Dat is een initiatief van de Vlaamse Overheid om de klimaatinspanningen van bedrijven, (lokale) overheden, scholen, organisaties… in de kijker te zetten. Ook een belangrijk deel van de werking van IGEMO draait om thema’s als klimaat en energie(besparing). Dat was zo in het verleden en blijft zo in de toekomst. Graag pikken we er enkele (recente) realisaties, projecten en campagnes uit die dit perfect weergeven.

campagnebeeld #iktrekhetmijaan

#Iktrekhetmijaan nu en toen

Herkenbare verhalen inspireren. Door het delen van acties en initiatieven van allerlei organisaties tracht #iktrekhetmijaan meer en meer mensen aan te zetten om hun duit in het zakje te doen voor het klimaat. Want dat is nodig, getuige de klimaatverandering.

De campagne ligt in het verlengde van de gekende Dikketruiendag. Hierbij werd in het verleden scholen aangemoedigd om met ludieke acties in te zoomen op klimaatthema’s. Meer dan eens betekende dat bij scholen en later anderen dat de verwarming enkele graden lager werd gezet. #Iktrekhetmijaan is een ‘call to action’ en niet langer een sensibiliseringscampagne.

De klimaattrui van IGEMO

Klimaat en energie zijn belangrijke bouwstenen in de werking van IGEMO. Hieronder worden enkele realisaties, campagnes en projecten kort uitgelegd. Ze passen perfect binnen deze campagneweek en we zijn trots dat we deze kunnen en mogen realiseren, vaak in samenwerking met de lokale besturen uit regio Rivierenland:

Via gestroomd.be, de aankoopcentrale voor duurzame voertuigen, kochten we een elektrische wagen. Dat maakt het mogelijk om, samen met de elektrische fietsen die we al een hele tijd gebruiken, om onze uitstoot verder te verlagen en de dienstverplaatsingen groener te maken.

We vergroenen onze dienstverplaatsingen verder met de IGEMObiel.

Een centrale verwarmingsketel heeft nood aan een regelmatig onderhoud om langdurig, veilig en efficiënt zijn werk te doen. De tweejaarlijkse keuring ervan is ook een wettelijke verplichting. Toch zijn de kosten hieraan verbonden niet evident voor iedereen. Daarom lanceert IGEMO via haar energiehuiswerking Stekr CHECK JE KETEL. Dat is een gratis controle en onderhoud van de centrale verwarmingsketel voor sociale doelgroepen. Meer info over deze campagne vind je hier. Samen tegen energiearmoede en voor een beter klimaat.

De Energy Challenges van 2IMPREZS 4.0 zijn een Europees project dat leerlingen in verschillende landen engageert om 30% energiebesparing op jaarbasis te realiseren op hun eigen school. Dat gebeurt door in te zetten op enerzijds bewustwording en gedragswijzigingen en anderzijds maatregelen die een minimale financiële impact hebben. Voorbeelden daarvan zijn het correct afstellen van timers en thermostatische kranen. 22 scholen in Rivierenland nemen deze uitdaging aan. Het doel? De school en het klimaat een duwtje in de juiste richting geven. Gewapend met o.m. Virtual Reality-brillen en ‘The Serious Energy Game’, een videospel dat de leerlingen virtueel interactief laat proeven van mogelijke energiebesparende maatregelen om die dan in real life toe te passen. Bij een officieel lanceermoment op 9 februari 2023 in aanwezigheid van Vlaams Minister Bart Somers werd de Energy Challenges aangegaan door Basisschool De Vlindertuin.

Een interactieve VR-bril die de Energy Challenges van 2IMPREZS 4.0 versterken.