ad hoK – Open oproep

ad hoK begeleidt

Via de open oproep brengt ad hoK de juiste ontwerper bij het juiste project. Ad hoK begeleidt publieke en semipublieke opdrachtgevers om, via een open oproep, de juiste ontwerper voor het juiste project te vinden.

Lokale besturen nemen hiervoor best in het begin van de opdracht contact op met ad hoK om samen een open oproep te kunnen lanceren.

Werkwijze

1. Het lokaal bestuur stelt samen met ad hoK een projectdossier samen

Het lokale bestuur sluit een samenwerkingsprotocol met ad hoK af over alle afspraken die cruciaal zijn voor het welslagen van de open oproep. Dit betreft oa. het ambitieniveau van de opdracht, het budget en de beschikbare middelen, de timing van de procedure en de voorziene vergoeding van de ontwerpers. Het lokaal bestuur stelt samen met ad hoK een projectdossier samen. Dit bevat alle stukken die de ontwerpers nodig hebben om een voorstel uit te werken en omschrijft de ambitie en verwachtingen van de opdrachtgever.

2. ad hoK publiceert het dossier in het Bulletin der Aanbestedingen

Ad hoK publiceert het dossier in het Bulletin der Aanbestedingen via e-notification, overeenkomstig de wetgeving overheidsopdrachten. Het projectdossier en de nodige informatie wordt online ter beschikking gesteld voor de kandidaat-ontwerpers.

3. Ontwerpers stellen zich kandidaat binnen een vooraf bepaalde termijn

Ontwerpteams, architecten en stedenbouwkundigen stellen zich kandidaat binnen een vooraf bepaalde termijn. Het offerte moet een goed beeld geven van de visie en de aanpak waar zijn voor staan, evenals de kwaliteit van hun realisaties.

4. In overleg met de opdrachtgever selecteert ad hoK min. 3 kandidaten

In overleg met de opdrachtgever selecteert ad hoK minstens 3 kandidaten. Deze kandidaten worden gescreend op basis van de wettelijke uitsluitingscriteria en specifieke selectiecriteria.

5. Kandidaten dienen hun projectvoorstel in

De geselecteerde kandidaten dienen hun projectvoorstel in. De geselecteerde ontwerpteams krijgen alle nodige informatie over de opdracht aangereikt tijdens een briefing.

6. Een onafhankelijke jury analyseert de voorstellen en draagt een kandidaat naar voren

Een onafhankelijke jury analyseert de voorstellen en draagt een kandidaat naar voren. Voor elk project wordt een jury van minimum 5 personen samengesteld. Deze juryleden beschikken over de nodige kennis en ervaringen die relevant is voor het beoordelen van de ontwerpen. Ad hoK treed steeds op als secretaris van de jury.

7. De opdrachtgever gunt de opdracht (bij finale gunning is ad hoK niet meer betrokken)

De opdrachtgever gunt de opdracht. Ad hoK kan de opdrachtgever bijstaan in het administratief en juridisch samenstellen van het gunningsverslag.

Contact

Sigrid Palmers
Deskundige omgeving
sigrid.palmers@igemo.be
+32 15 29 47 50
+32 473 60 23 21

Projecten