Er is een nieuw, belangrijk instrument voor ad hoK, het huis voor omgevingskwaliteit: de Open Oproep. Deze werd succesvol ingezet om een ontwerpteam aan te stellen voor de ambitieuze reconversie van de historische site Tegelfabriek Rottiers in Tisselt.

IGEMO, dat begin 2022 eigenaar werd van de site, wil deze transformeren naar een duurzame wijk waar wonen, ontmoeten en het industriële verleden met elkaar verenigd zijn. Middels ad hoK ging het op zoek naar een ontwerpteam dat sterk is in herbestemmingsonderzoek, op de hoogte is van de dynamieken binnen de woningmarkt én een brug kan slaan tussen bouwkundig erfgoed, architectuur en woonontwikkeling.

“Het is erg positief dat er eindelijk een partner werd gevonden die deze sterk verloederde plek in het hart van de gemeente Tisselt een nieuwe toekomst wil geven, met veel respect voor de erfgoedwaarde die de plek in zich draagt maar ook met heel wat aandacht voor de noden van vandaag én vooral de toekomst op vlak van wonen,… .” – Tom verschueren, dienst MOW Willebroek

Traject Tegelfabriek

Samen met IGEMO en de Gemeente Willebroek werkte een gespecialiseerd team van ad hoK een opdrachtomschrijving uit, waarin de wensen en ambities van alle betrokkenen helder werden opgenomen. Op 16 maart 2022 publiceerde ad hoK zo haar eerste Open Oproep. Dankzij een goede opdrachtomschrijving én een brede communicatie – alle kanalen van drie centraal gelegen Vlaamse regio’s zijn immers inzetbaar voor de Open Oproep – stelden niet minder dan vijftien teams zich kandidaat voor de opdracht. De teams bleken bovendien zorgvuldig samengesteld met toonaangevende ontwerpers, allen met een bewezen staat van dienst.

Een ontwerpwedstrijd tussen de vijf meest overtuigende kandidaten, gecoördineerd door ad hoK, bracht uiteindelijk het team rond Stramien architectuur en ruimte cv en Architecten LMS Vermeersch als winnend team naar voren. Voor de teamselectie werd een jury samengesteld met vertegenwoordigers van IGEMO en de Gemeente Willebroek, en met de twee externe experts van ad hoK. De vakkennis, maar ook de ervaring van de experts inzake jurering, bleek onmisbaar om uit vijf hoogstaande, maar toch fundamenteel verschillende ontwerpvoorstellen, het meest geschikte team te selecteren.

Het team van ad hoK verzorgde gedurende het volledige traject de formele communicatie, met inbegrip van een juridisch afgetoetste oproep tot deelname, bestek voor de ontwerpwedstrijd, selectie- en gunningsverslagen. Tot slot begeleidde ad hoK de contractvorming tussen IGEMO en het ontwerpteam.

“Er ligt een robuust en meerlagig conceptontwerp op tafel met een zeer solide en ervaren team waar jullie duurzaam mee aan de slag zullen kunnen.” – Hardwin De Wever, ad hoK, expert stedenbouw en architectuur

Doorlopende opvolging

Het geselecteerde team werkt in 2023 het ontwerp uit voor de reconversie. De start van de werken op het terrein is voorzien in 2024.
IGEMO zal ook bij de volgende stappen kunnen rekenen op ondersteuning van ad hoK, dankzij een naadloze integratie tussen de Open Oproep en de Kwaliteitskamer. Hiermee versterkt ad hoK een consistente kwaliteitsbewaking binnen het project, van concept tot realisatie. Voor IGEMO als initiatiefnemer betekent zo’n periodieke afstemming een verlaagd risico op tijdrovende en dure hernemingen binnen het ontwikkelingsproces.

“Het was een boeiend traject en een heel ambitieuze opzet.” – Regis Verplaetse, ad hoK, expert stedenbouw en architectuur

Succesfactoren van de Open Oproep

  • Opvolging door ad hoK: vertrouwd met de ambities en bezorgdheden van de lokale besturen;
  • Inbreng van externe expertise, op maat van de opdracht;
  • Groot bereik van kandidaten dankzij inzet van communicatiekanalen van drie centraal gelegen Vlaamse regio’s;
  • Procesmatig ondersteund door Team Vlaams Bouwmeester, dat de Open Oproep op gewestelijk niveau reeds 20 jaar toepast;

Contact

Sigrid Palmers
Deskundige omgeving
sigrid.palmers@igemo.be
+32 15 29 47 50
+32 473 60 23 21