Open Monumentendag komt eraan. Op zondag 12 september is het zover. De 33ste editie van deze erfgoedhoogdag staat helemaal in het teken van inclusie. Meer dan 400 Vlaamse monumenten openen hun deuren. Ook de regio Rivierenland pronkt met haar vele erfgoed. Bonheiden, Bornem, Duffel, Lier, Putte, Puurs-Sint-Amands, Sint-Katelijne-Waver en Willebroek doen dat i.s.m. met de IOED IGEMO.

Sinds 2016 is IGEMO erkend als IOED. Een IOED of Intergemeentelijke Onroerende Erfgoed Dienst heeft als doel om onroerend erfgoed te behouden, te beschermen en te beheren. Het is een lokaal aanspreekpunt en een kennis- en expertisecentrum.

Deze week nemen we je als voorsmaakje graag mee naar het Puurs-Sint-Amands van de vroege 19e eeuw.

Meer weten over Open Monumentendag in de regio Rivierenland?
Klik hier om een kijkje te nemen in onze programmabrochure!
In de brochure gaan we uitgebreid in op de vele bezienswaardigheden in deze prachtige streek.

Aftellen naar Open Monumentendag in Puurs-Sint-Amands

In het kader van Open Monumentendag 2021 brengt Erfgoed Puurs-Sint-Amands de tentoonstelling ‘Het kadaster laat in zijn kaarten kijken’. Hierin worden kaarten getoond van elke dorpskern uit het ‘primitief kadaster’ (1817-1834). Dit kadaster is een interessante bron bij onderzoek naar de opeenvolgende eigenaars van een huis, evenals de ontwikkeling van een stuk grond. Deze kaarten, voor velen onbekend, waren om praktische redenen amper of niet toegankelijk voor buitenstaanders, vooraleer ze in 2016 werden vrijgegeven door de FOD Financiën.

Een kaart van het primitieve kadaster, dat je n.a.v. Open Monumentendag kan aanschouwen.
Een kaart uit het primitieve kadaster, dat je n.a.v. Open Monumentendag kan aanschouwen.
© Gemeente Puurs – Sint-Amands

Het primitieve kadaster is voor de meeste gemeenten het oudst beschikbare, gedetailleerde kaartmateriaal. De kaarten hebben dan ook een heel bijzondere, historische waarde als vroeg-negentiende-eeuwse momentopname. De kaarten tonen namelijk de dorpen van Puurs-Sint- Amands, vóór de aanleg van heel wat wegen, vóór de ruilverkavelingen, vóór de aanleg van spoorwegen en het rechttrekken van rivieren en beken en vóór de komst van de woonuitbreidingen vanaf de 20e eeuw.

Meer info? Vragen?

Stuur een mailtje naar de dienst Vrije Tijd van de gemeente Puurs-Sint-Amands. Dat kan via vrijetijdsloket@puursam.be.

Volgende vrijdag tellen we verder af naar Open Monumentendag.
Dan staat de stad Lier centraal.