STRATEGIO: samen leggen we de regionale puzzel van morgen

Ter voorbereiding van de gemeenteraadsverkiezingen werden alle politieke partijen door de administraties gevoed met een omgevingsanalyse en ambitienota. De algemeen directeurs van het Rivierenland besloten eind 2022 om samen een regionale oefening te maken en die inzichten mee te nemen bij de opmaak van lokale analyses.

Daarom organiseerde IGEMO, in opdracht van de algemeen directeurs, STRATEGIO: een regionale planningsdag voor beleidsadviseurs en verantwoordelijke ambtenaren. Je kan het zien als een Staten-Regionaal voor beleidsondersteunende ambtenaren, een dagvullend programma met werksessies onder begeleiding van externe facilitators.

In 8 thematische werksessies werden inzichten uit de 12 besturen in Rivierenland samengebracht. Het opzet was om regionale uitdagingen en ambities te definiëren op basis van ervaringen en trends die lokale besturen ervaren. De uitkomst van deze werkdag leverde grondstof voor de regionale inspiratienota die deel uitmaakt van de nog te maken lokale analyses.

Door kruisbestuiving worden met dezelfde tijdsinvestering zo mogelijk nog rijkere analyses gemaakt voor 2025-2030. En al even belangrijk, doorheen het proces vormt zich een lerend netwerk waar alle besturen deel van uitmaken.

De thema’s:

  • Vrije tijd (cultuur, erfgoed, bibliotheek, toerisme, jeugd, sport)
  • Mobiliteit (incl. infrastructuur)
  • Onderwijs en kinderopvang
  • Sociaal Beleid (welzijn, zorg, gezondheid, activeringsbeleid, huisvestingsbeleid)
  • Duurzaamheid (klimaat, natuur, groen, energie en infrastructuur)
  • Omgeving (ruimte, stedenbouw, milieu) en Wonen
  • Smart Region (data, digitalisering, digitale dienstverlening en technologie)
  • Economie (lokale economie, handelskernbeleid, werken, ruimtelijk beleid voor industrie)

De transversale thema’s diversiteit, armoede, participatie, kindvriendelijkheid, toegankelijkheid, digitalisering en wonen worden zoveel mogelijk op alle 8 thematische clusters toegepast.

Enkele sfeerbeelden:

Alle foto’s kan je via de volgende link bekijken.

Contact

Anthony Vanoverschelde
Regiomanager
+32 15 28 65 88
Anthony.Vanoverschelde@igemo.be

IGEMO team Anthony Vanoverschelde

Met de steun van: