STRATEGIO: samen leggen we de regionale puzzel van morgen

Ter voorbereiding van de gemeenteraadsverkiezingen worden alle politieke partijen door de administraties gevoed met een omgevingsanalyse en ambitienota. De algemeen directeurs van het Rivierenland besloten eind 2022 om samen een regionale oefening te maken en die inzichten mee te nemen bij de opmaak van lokale analyses.

Daarom organiseert IGEMO, in opdracht van de algemeen directeurs, STRATEGIO: een regionale planningsdag voor beleidsadviseurs en verantwoordelijke ambtenaren. Je kan het zien als een Staten-Regionaal voor beleidsondersteunende ambtenaren, een dagvullend programma met werksessies onder begeleiding van externe facilitators.

In 8 thematische werksessies worden inzichten uit de 12 besturen in Rivierenland samengebracht. Het opzet is om regionale uitdagingen en ambities te definiëren op basis van ervaringen en trends die lokale besturen ervaren. De uitkomst van deze werkdag levert grondstof voor de regionale inspiratienota die deel uitmaakt van de nog te maken lokale analyses.

Door kruisbestuiving worden met dezelfde tijdsinvestering zo mogelijk nog rijkere analyses gemaakt voor 2025-2030. En al even belangrijk, doorheen het proces vormt zich een lerend netwerk waar alle besturen deel van uitmaken.

De thema’s:

  • Vrije tijd (cultuur, erfgoed, bibliotheek, toerisme, jeugd, sport): Werkdocument Vrije tijd
  • Mobiliteit (incl. infrastructuur): Werkdocument Mobiliteit
  • Onderwijs en kinderopvang: Werkdocument Onderwijs en kinderopvang
  • Sociaal Beleid (welzijn, zorg, gezondheid, activeringsbeleid, huisvestingsbeleid): Werkdocument Sociaal Beleid
  • Duurzaamheid (klimaat, natuur, groen, energie en infrastructuur): Werkdocument Duurzaamheid
  • Omgeving (ruimte, stedenbouw, milieu) en Wonen: Werkdocument Omgeving en Wonen
  • Smart Region (data, digitalisering, digitale dienstverlening en technologie): Werkdocument Smart Region
  • Economie (lokale economie, handelskernbeleid, werken, ruimtelijk beleid voor industrie): Werkdocument Economie

De transversale thema’s diversiteit, armoede, participatie, kindvriendelijkheid, toegankelijkheid, digitalisering en wonen worden zoveel mogelijk op alle 8 thematische clusters toegepast.

Praktische informatie:
STRATEGIO vindt plaats op dinsdag 23 mei 2023 in Technopolis, Mechelen.
9u00: Ontvangst
9u30 – 10u00: Plenaire toelichting
10u00 – 12u30: Werksessies – trends en veranderingen
12u30 – 14u00: Lunch met pastabuffet
14u00 – 16u00: Werksessies – uitdagingen en ambities
16u00 – 16u30: Challenging conclusions (plenair)
Vanaf 16u30: Netwerkmoment met tapas

Inschrijven per deelnemer is verplicht, ten laatste op 12 mei, via een uitnodiging die werd rondgestuurd.

Contact

Anthony Vanoverschelde
Regiomanager
+32 15 28 65 88
Anthony.Vanoverschelde@igemo.be

IGEMO team Anthony Vanoverschelde