Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (ook wel ‘sustainable development goals’ of, afgekort, SDG’s) zijn een reeks doelstellingen, opgesteld door de Verenigde Naties. Ze bevatten een aantal wereldwijde streefdoelen met betrekking tot duurzame ontwikkeling. De SDG’s vervangen de millenniumdoelstellingen, die tussen 2000 en 2015 actief waren.

De 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (sustainable development goals of SDG’s), opgesteld door de Verenigde Naties.
De 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen, oftewel SDG’s, opgesteld door de Verenigde Naties.

Samen op koers richting duurzaamheid

In september 2015 zijn de SDG’s formeel aangenomen door de Algemene Vergadering van de VN. Gedurende de komende 15 jaar (tot 2030 dus) moeten 17 SDG’s, gekoppeld aan 169 targets, een actieplan vormen om de mensheid te bevrijden van armoede en de planeet opnieuw op de koers richting duurzaamheid te brengen.

Deze doelen, die één en ondeelbaar zijn, reflecteren de drie dimensies van duurzame ontwikkeling: het economische, het sociale en het ecologische aspect.

De SDGs zijn te verdelen in vijf grote thema’s: mensen, planeet, welvaart, vrede en partnerschap.

De SDGs zijn te verdelen in vijf grote thema’s: mensen, planeet, welvaart, vrede en partnerschap.

SDG’s: deel van het DNA van IGEMO

Duurzaamheid zit in het DNA van IGEMO. De SDG’s staan dan ook expliciet vermeld in onze ondernemingsstrategie. IGEMO wil als organisatie een voorbeeldfunctie opnemen en zal de SDG’s vanaf 2021 structureel implementeren binnen de eigen werking. We sluiten daarvoor aan bij het Voka Charter Duurzaam Ondernemen (VCDO) en stelden een actieplan op met 15 geplande acties voor het komende werkjaar. Deze acties spelen in op de verschillende duurzaamheidsthema’s en kunnen zowel organisatorisch als praktisch van aard zijn.

Zo: zetten we een werkgroep SDG’s op binnen onze organisatie; zullen de duurzaamheidsdoelen veel prominenter opduiken in de communicatie van IGEMO en spelen verschillende acties in op een duurzamer personeelsbeleid binnen IGEMO. Ook renovatieprojecten als ‘Van Thermoscan naar Renofan’ of de steunactie voor De Keeting in Mechelen kaderen binnen het SDG-plan. Als minstens 10 van de 15 geplande acties als succesvol beoordeeld worden door een onafhankelijke jury van experts, dan mag IGEMO zich vanaf 2022 ambassadeur van de SDG’s noemen.

In de loop van 2021 wordt hierover teruggekoppeld met Voka en eind 2021 worden de inspanningen voorgelegd aan een evaluatiecommissie. Wanneer IGEMO deze uitdaging tot een goed einde gebracht heeft, krijgen we het Charter Duurzaam Ondernemen toegekend.

We formuleren vervolgens nieuwe acties om onze organisatie ook in 2022 verder te verduurzamen.

Ook een hart voor de SDG’s?

Wil je met jouw organisatie ook SDG-ambassadeur worden?
Check dan https://www.voka.be/vcdo voor alle tekst en uitleg.

IGEMO is deelnemer van het Voka Charter Duurzaam Ondernemen