GROW

Met het project GROW (Gerichte Raad Op maat voor Wijkwerkers) wil IGEMO een antwoord bieden op bestaande drempels voor wijk-werkers:

  • Enerzijds het gebrek aan basiskennis en ondersteuning op alle domeinen tijdens de opstart van wijk-werken;
  • Anderzijds op randvoorwaarden, zoals privéproblematieken, fysieke klachten,…

Bij wijk-werken ligt de focus op werk en activering. Een wijk-werker heeft echter, naast werkgelegenheidskansen- of problemen, ook nog andere facetten in zijn of haar leven, die bijdragen tot de persoonlijkheid, de identiteit,… Net daarom is het project GROW er!

Tijdens dit project wil men de volledige persoon in kaart brengen, om zo eventuele pijnpunten en krachten naar boven te laten komen. Vanaf de toeleiding zet men een kort intensief traject van 4 weken op, om alle domeinen van de persoon in kwestie te belichten. Aan de hand daarvan wordt geëvalueerd of een intensief GROW-traject nodig is of niet en, zo ja, welk traject precies.

Looptijd: januari 2022 – december 2023
Subsidieprogramma: Provincie Antwerpen

Duurzaamheid zit in het DNA van IGEMO. Met deze actie dragen we bij aan het realiseren van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties.

De sustainable development goals oftewel duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties De sustainable development goals oftewel duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties De sustainable development goals oftewel duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties

Wijk-werken in beeld: een dag in het leven van wijk-werker Lieve
Logo van Wijkwerken Rivierenland