Het concept wijk-werken is intussen goed ingeburgerd binnen de regio Rivierenland. Via wijk-werken Rivierenland kunnen werkzoekenden gedurende een jaar werken aan hun vaardigheden. Zo stromen ze door naar een job die bij hen past. Dit alles gebeurt onder begeleiding van VDAB. Ook organisaties die wijk-werkers inschakelen, halen een economisch en sociaal voordeel uit dit unieke samenwerkingsverband. In woonzorgcentrum Lisdodde te Mechelen zien we een prachtig voorbeeld van wijk-werken. Wijk-werker Chris Geets ondersteunt daar het team van Peggy Goossens, hoofdverpleegkundige van de afdeling Blauwe Lis. Beide dames koesteren deze samenwerking, zo blijkt uit het onderstaande dubbelinterview.

Chris Geets doet aan wijk-werken: ze knutselt met een bewoonster van woonzorgcentrum De Lisdodde te Mechelen.
Wijk-werker Chris Geets knutselt met een bewoonster van woonzorgcentrum De Lisdodde te Mechelen

Wijk-werker Chris Geets en hoofdverpleegkundige Peggy Goossens aan het woord

Hoe ben je met wijk-werken Rivierenland in contact gekomen?

Peggy: “Wijk-werken is me oorspronkelijk voorgesteld door mijn directie. Zij hadden een toelichting gekregen van de wijk-werkbemiddelaar van de stad Mechelen, waarna ze het concept aan me voorlegden. Zowel de directie als ikzelf zagen er een groot potentieel in. Immers, door een wijk-werker in dienst te nemen, kan ik de rest van mijn team ontlasten op de gekende piekmomenten in het leven van onze bewoners. Die extra ondersteuning verhoogt de kwaliteit van leven, die binnen De Lisdodde centraal staat.”

Chris: “Ik heb mij destijds vrijwillig aangemeld bij de wijk-werking (toen nog PWA, oftewel plaatselijk werkgelegenheidsagentschap), nadat ik er toevallig iets over had gelezen. Sindsdien heb ik verschillende wijk-werkopdrachten uitgevoerd. Deze combineerde ik steeds met vrijwilligerswerk. Zo heb ik als wijk-werker enkele jaren gewerkt in de naschoolse kinderopvang. Verder heb ik ook rookmelders verkocht op de markt, in opdracht van de stad Mechelen. Sinds een jaar werk ik een aantal uren per week voor De Lisdodde. Dit doe ik zeer graag, ik wil dit dan ook blijven doen tot aan mijn pensioen volgend jaar. ” (Wie nog voor 2018 startte als wijk-werker, had toen nog het recht verworven om dit te mogen doen tot aan hun pensioen.)

Wat betekent wijk-werken voor jou?

Peggy: “Binnen onze werking is er budget voorzien voor de aankoop van wijk-werkcheques. Dit gaat echter niet ten koste van het vaste personeel. Er wordt met andere woorden werkgelegenheid gecreëerd zonder dat die elders wordt ingeperkt. Dit is belangrijk met het oog op het totaalpakket aan zorg dat we hier in De Lisdodde bieden.”

Chris: “Wijk-werken is voor mij een zinvolle tijdsbesteding, waarmee ik iets kan bijverdienen. Het helpt mij ontdekken waar ik echt goed in ben: in mijn geval is dat mensen verzorgen. Bovendien daagt wijk-werken me uit om mijn bestaande talenten en vaardigheden verder te ontplooien en mezelf te blijven ontwikkelen.”

Peggy: “Ook het sociale aspect van wijk-werken is niet te onderschatten binnen ons woonzorgcentrum. Als mensen zich welkom voelen, dan verbetert dat de sfeer. Chris weet perfect hoe ze bewoners welkom moet doen voelen. Ze is dan ook een volwaardig lid van ons team.”

Hoe verloopt het wijk-werken?

Peggy: “Zeer goed, Chris is intussen kind aan huis geworden. Bij de start van onze samenwerking hebben we begeleiding met duidelijke instructies voorzien, zoals dat voor alle nieuwe medewerkers het geval is. Kortom: je investeert in een samenwerking. Dat werpt vervolgens zijn vruchten af. Je ziet iemand evolueren en groeien in zijn of haar rol.”

Chris: “Ik heb een heel goed contact met Peggy. Zij stroomlijnt het administratieve gedeelte van mijn job, maar ze doet nog zoveel meer dan dat. Peggy komt regelmatig tot bij mij om te horen hoe het met me gaat. Ik kan ook bij haar terecht met vragen of problemen. Haar aanpak is heel menselijk en medelevend. Dat helpt mij om dingen aan te kaarten, zodat ik er niet mee blijf zitten.”

Peggy: “Dat contact is voor mij belangrijk. Ik focus me liever op de contacten met mijn team dan op het papierwerk. Administratief is de impact van wijk-werken klein. Alle informatie en data worden doorgegeven aan de directie en zij ontfermen zich over de verdere afhandeling. Qua administratie heeft wijk-werking dus weinig invloed op mijn takenpakket.”

Wat was tot nu toe je mooiste ervaring binnen deze samenwerking?

Peggy: “De totale transformatie die Chris heeft ondergaan. Ik zag haar evolueren van een onzeker en zenuwachtig persoon naar iemand die zich volledig op haar gemak voelt in haar rol en een absolute meerwaarde is voor onze werking. Wijk-werken heeft niet alleen haar capaciteiten verdiept en verbreed, het heeft ook haar zelfvertrouwen vergroot.”

Chris: “Er is één specifieke bewoner in het woonzorgcentrum, die zeer vaak somber is. Door met hem te praten en te gaan wandelen, ben ik er al meermaals in geslaagd contact te leggen en hem op te vrolijken. Die man zien lachen: dat is één van mijn absolute hoogtepunten als wijk-werker.”

Chris Geets doet aan wijk-werken: ze helpt een bewoonster van woonzorgcentrum De Lisdodde te Mechelen met haar breiwerk.
Wijk-werker Chris Geets helpt een bewoonster van woonzorgcentrum De Lisdodde met haar breiwerk

Welke opdrachten voert een wijk-werker zoal uit?

Peggy: “Chris geeft o.a. ondersteuning tijdens het avondmaal. Zo smeert ze de boterhammen van de bewoners en stimuleert ze hen tijdens het eten. Ze dekt eveneens de tafel en ruimt die nadien opnieuw af. Verder zorgt ze voor de netheid van de living en onze infrastructuur. Het zijn allerlei taken die je thuis in je huishouden ook doet en, bijgevolg, laagdrempelig zijn. Ze zijn echter wel cruciaal voor een aangenaam wonen en leven van onze bewoners.”

Chris: “Tijdens mijn werk leg ik contact met de bewoners, dit appreciëren ze enorm. Ze bedanken me dan ook vaak met een oprechte glimlach of een attent complimentje. Sommigen van hen wrijven over mijn handen wanneer ze zich goed voelen. Je ziet dan dat ze gelukkig zijn, omdat je tijd en aandacht voor hen hebt.”

Peggy: “Chris kent de bewoners, ze weet dus wat ze willen. Ze speelt probleemloos in op hun noden en wensen en neemt belangrijke taken over van onze zorgkundigen. Deze kunnen hun tijd bijgevolg op een andere manier inzetten, zonder dat er ingeboet wordt aan kwaliteit in de dagbesteding van de bewoners.”

Chris: “Mijn collega’s zijn me heel dankbaar. Ze tonen me dit ook regelmatig. Het doet deugd om te weten dat ze tevreden zijn over mijn werk en dat ik hun takenpakket help verlichten. Deze waardering, evenals het feit dat ik iets kan betekenen voor hen en de bewoners van De Lisdodde, geeft mij een enorme boost.”

Welke ervaringen neem je mee richting de toekomst?

Peggy: “Ik zou met plezier meer wijk-werkers willen integreren binnen mijn dienst. Ik raad wijk-werken ook absoluut aan bij mijn collega’s. Wijk-werkers kunnen de kers op de taart zijn binnen een organisatie. Ze investeren hun tijd en aandacht en dat is binnen deze context van onschatbare waarde.”

Chris: “Dankzij deze job heb ik ontdekt dat ik mijn vaardigheden en ervaring kan inzetten om andere mensen te helpen.”

Raad je wijk-werken aan andere organisaties aan?

Peggy: “Absoluut, zonder enige twijfel. Wijk-werking biedt een merkbare ontlasting voor onze organisatie. Wijk-werkers brengen een andere kijk binnen in ons woonzorgcentrum en stellen onze werking in vraag. Dat is voor elke organisatie belangrijk en waardevol. Soms heb je immers een externe blik nodig om de interne blik te versterken en verruimen.”

Hoofdverpleegkundige Peggy Goossens doet een gezellige babbel met een bewoner van de afdeling Blauwe Lis in woonzorgcentrum Lisdodde te Mechelen.
Hoofdverpleegkundige Peggy Goossens doet een gezellige babbel met een bewoner van de afdeling Blauwe Lis

Wijk-werken Rivierenland: iets voor jou of jouw organisatie?

IGEMO ondersteunt wijk-werken binnen de gehele regio Rivierenland. Het gaat dan om de volgende 12 gemeenten en steden: Berlaar, Bonheiden, Bornem, Duffel, Heist-op-den-Berg, Lier, Mechelen, Nijlen, Putte, Puurs-Sint-Amands, Sint-Katelijne-Waver en Willebroek.

Zelf wijk-werker worden?
Wie in aanmerking komt als wijk-werker, wordt bepaald door OCMW of VDAB. Ontdek er meer over op onze website.

Een wijk-werker inschakelen?
Meer weten over wijk-werken binnen jouw gemeente? Alle info voor gebruikers van deze dienst vind je op onze website.

Als organisator van wijk-werken Rivierenland, is IGEMO partner in het Europese project ENSURE.