Een wijk-werker is iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het is iemand, die wel wilt werken, maar (tijdelijk) niet in het gewone arbeidscircuit terecht kan. Wijk-werken is voor deze personen bedoeld als tussenstap om later opnieuw aan de slag te gaan. Ook bijna-gepensioneerden voor wie een nieuwe job zoeken onrealistisch is, komen in aanmerking. In die laatste categorie valt Patrick.

We spreken Patrick tijdens een werkpauze, om het te hebben over zijn positieve ervaringen met wijk-werken.

Patrick doet aan wijk-werken bij de gemeentelijke groendienst.
Patrick doet aan wijk-werken bij de gemeentelijke groendienst.

Patrick, stel jezelf eens voor…

“Ik ben 61 jaar oud. Beginnen met wijk-werken deed ik ruim 10 jaar geleden, nadat mijn vrouw overleed. Ik bleef toen achter met 2 jonge kinderen van 6 en 10 jaar. Ik wilde graag blijven werken, maar als alleenstaande vader moest ik ook voldoende tijd hebben om voor de kinderen te kunnen zorgen.”

… En toen ben je beginnen wijk-werken?

“Ja, dat klopt! Mijn eerste job als wijk-werker was het onderhouden van tuintjes. Dat deed ik gedurende een jaar. Daarna ging ik aan de slag in het Fort van Breendonk. Daar was echter geen werk tijdens de winterperiode. Daarom werk ik sindsdien bij de gemeentelijke groendienst. Hier moet ik dingen doen zoals zwerfvuil opruimen. Dat doe ik vol overtuiging en met veel trots. Een propere gemeente: daar heeft namelijk iedereen baat bij.”

Wat betekent wijk-werken voor je?

“Ik vind dat wijk-werken echt bij mij past. Het sluit ook mooi aan bij mijn leeftijd. Ik heb immers vaak gesolliciteerd, maar kwam voor veel jobs niet in aanmerking “door mijn leeftijd”.

Ik heb ook allerlei opleidingen gevolgd, maar dat heeft niet veel uitgehaald. De klassieke arbeidsmarkt is niet meteen op zoek naar profielen zoals het mijne. Daarom ben ik enorm dankbaar dat er zoiets als wijk-werken bestaat.”

Wat zou je nog veranderen aan wijk- werken?

“Ik denk dat wijk-werken nog heel wat mensen zou kunnen helpen. Het is immers een traject met een groot potentieel. Het wordt nog niet ten volste benut, omdat het bestaan ervan nog niet algemeen gekend is.”

Ook nood aan een wijk-werker?

Je kan gebruik maken van wijk-werken als vzw, als bedrijf of als particulier persoon die wat extra hulp nodig heeft. Een wijkwerker komt je dan helpen met allerhande kleine taken, zoals:

  • Het onderhouden van de tuin
  • Het opruimen van zwerfvuil
  • Schoonmaken
  • Het begeleiden van schoolgaande jeugd (bv. op oversteekplaatsen of in refters)
  • … En nog zoveel meer

Klik op het logo van wijk-werken hieronder voor alle info en de nodige contactgegevens.

Het logo van wijk-werken.
Wijk-werken maakt deel uit van ENSURE.
Wijk-werken maakt deel uit van het Europese project ENSURE.