Naar jaarlijkse traditie kroop onze organisatie in zijn pen voor het (digitale) activiteitenverslag van het jaar 2023. Een speciaal jaar, want we mochten in juni 2023 50 kaarsjes uitblazen. Zo’n verslag geeft een mooie weergave van de werking en activiteiten van onze organisatie. Het biedt inspiratie en is de perfecte gelegenheid om met een glimlach achterom te kijken.

IGEMO: vereniging van lokale besturen én regionaal samenwerkingsverband

… Deze twee facetten van IGEMO komen in het activiteitenverslag ruimschoots aan bod.

Enerzijds

Als vereniging van lokale besturen in het arrondissement Mechelen, ontwikkelt en verleent IGEMO diensten voor een veelheid aan beleidsdomeinen en thema’s: klimaat, milieu, ruimtelijke ordening, stedenbouw, mobiliteit, erfgoed, wonen, ondernemen, werken, welzijn,… IGEMO groeit mee met haar lokale besturen, in functie van hun huidige en toekomstige behoeften. Onze ruime dienstverlening is de oorspronkelijke bestaansreden en het kloppend hart van IGEMO.

Anderzijds

De laatste jaren groeide IGEMO uit tot het regionaal samenwerkingsverband van de streek ‘Rivierenland’. Uitdagingen en ambities van bovenlokaal belang worden binnen een interbestuurlijke context aangepakt, denk o.m. aan de geformuleerde ambitie en aanbevelingen in de regionale inspiratienota ‘Alles Vloeit’. Als motor en brandstof voor de regio, heeft IGEMO de ambitie te fungeren als koepelstructuur voor alle regionale samenwerkingsnoden en -verbanden binnen Rivierenland.

Maar ook

Nieuw in deze editie van het activiteitenverslag is dat we IGEMO als organisatie erbij betrekken. Vele collega’s in de backoffice werken elke dag hard om de organisatie te ondersteunen, zodat anderen kunnen schitteren. Dat willen we kort tonen met enkele mooie verwezenlijkingen en cijfers op organisatorisch niveau

Hoe dit alles tijdens 2023 concreet in zijn werk ging, ontdek je in het IGEMO-activiteitenverslag. Dat verslag vind je door hier te klikken.
Je kan ook simpelweg doorklikken op de afbeelding hieronder.

Veel leesplezier!