De Archeologiedagen komen eraan op 20, 21 en 22 mei. Een weekend lang kan je vanop de eerste rij kennismaken met het verleden onder je voeten. De Archeologiedagen vormen dan ook, naast Erfgoeddag en Open Monumentendag, één van de jaarlijkse vaste waarden op de erfgoedkalender.

Ook de regio Rivierenland pronkt tijdens de Archeologiedagen met haar rijke archeologische vondsten en kennis. Bonheiden, Bornem, Duffel, Lier, Putte, Puurs-Sint-Amands, Sint-Katelijne-Waver en Willebroek doen dit i.s.m. met de IOED IGEMO.

Sinds 2016 is IGEMO erkend als IOED. Een IOED, of Intergemeentelijke Onroerende Erfgoed Dienst, heeft als doel om onroerend erfgoed te behouden, te beschermen en te beheren. Het is een lokaal aanspreekpunt en een kennis- en expertisecentrum.

Deze week nemen we je als voorsmaakje graag mee naar Blaasveld (Willebroek).

Meer weten over de Archeologiedagen in de regio Rivierenland? Klik hier om een kijkje te nemen in onze programmabrochure! In deze brochure gaan we uitgebreid in op de leerrijke, avontuurlijke en speelse activiteiten in onze streek.

Ga mee op archeologische verkenning in Blaasveld

In de zomer van 2020 voerde het Vlaams Erfgoed Centrum -in opdracht van gemeente Willebroek- archeologisch onderzoek uit in de zanderige bodem van Blaasveld, aan de Kebbinglei. Eerder sleuvenonderzoek wees namelijk uit dat op deze plek interessante archeologische vondsten te verwachten waren. Terecht…

Tijdens de opgraving werden niet minder dan 76 sporen opgetekend. Het gaat daarbij voornamelijk om sporen, die te maken hebben met begravingen. Het meest bijzonder zijn de twee kringgreppels, die dateren uit de Bronstijd (2000-800 voor Chr.). Dit zijn restanten van een grafmonument. Hiervoor werd een cirkelvormige greppel gegraven en de vrijgekomen grond werd dan in het midden opgeworpen, zodat er een heuveltje ontstond. In of onder de heuvel werden crematieresten geplaatst. Zeker grotere grafheuvels waren al van veraf zichtbaar en vormden een oriëntatiepunt in het landschap voor de bewoners van het gebied.

Rondom dergelijke grafheuvels werden in de IJzertijd (een periode, die loopt van 800 tot 57 voor Chr.) vaak crematiegrafveldjes aangelegd, zoals ook in Blaasveld is gebeurd. Organisch materiaal, zoals beenderen en hout, is al lang vergaan in de zanderige bodem, maar de vele scherven aardewerk die tot op heden bewaard zijn, werpen ook op hun beurt een boeiend licht op het verleden van de Kebbingen.

Wat te doen tijdens de Archeologiedagen?

Na twee jaar onderzoek zetten de gemeente Willebroek en het Vlaams Erfgoed Centrum, i.s.m. de IOED IGEMO, de topvondsten en de onderzoeksresultaten in de kijker. Jong en oud kan tijdens de archeologiedagen het verborgen verleden van de Kebbingen ontdekken tijdens een mini-expo in park Bel-Air. De kleinsten onder ons kunnen zelfs eigenhandig op archeologische ontdekking gaan dankzij verschillende doe-opdrachtjes.

Leer meer over de historische tradities in de Kebbingen en ontdek hoe de archeologen, met amper sporen van bebouwing, toch met zekerheid konden vaststellen dat de regio al bewoond werd tijdens de IJzertijd. Ben je nieuwsgierig hoe een boerenerf er destijds uitzag? Of altijd al eens willen weten uit welke borden men lang geleden at? Ontdek het allemaal tijdens de mini-expo.

Waar kan je terecht tijdens de Archeologiedagen?

De mini-expo wordt opgesteld in het park Bel-Air te Blaasveld (Willebroek).

Adres: Mechelsesteenweg 102, 2830 Blaasveld (Willebroek).
Openingsuren: Zondag 22 mei, van 14u tot 18u.

Wist je dat het zondag 22 mei eveneens Dag van het Park is?
In het park Bel-Air valt dus nog veel meer te ontdekken!

Meer info? Vragen?

Stuur dan een mailtje naar de Cultuurdienst van de gemeente Willebroek via cultuur@willebroek.be.

Andere bijdrages

Klik hier om de tijdelijke tentoonstelling in Lier te ontdekken.
Klik hier om de tijdelijke tentoonstelling in Bornem en Puurs-Sint-Amands te ontdekken.