Beheersplan Vallei van de Bruine Beek Bonheiden

In het noorden van de gemeente Bonheiden bevindt zich één van de meest waardevolle landschappen van Vlaanderen. Het erfgoedlandschap “Vallei van de Bruine Beek” is op vele vlakken bijzonder. Het valleigebied, met haar kleinschalig karakter, is landschappelijk zeer intact met een grote diversiteit op een relatief kleine oppervlakte. Broekbosjes, struwelen en ruigten zijn verweven met historische dreven en door houtkanten en knotbomenrijen omzoomde weilanden. Het historische kasteel Berentrode en de verschillende oude hoeves in het gebied maken deel uit van de rijke agrarische geschiedenis en de oorsprong van Bonheiden. Dit unieke geheel van landschappelijk en bouwkundig erfgoed wil de gemeente Bonheiden koesteren, niet alleen voor vandaag, maar ook voor de volgende generaties.

Samen met de projectpartners Regionaal Landschap Rivierenland en Bosgroep Antwerpse Gordel werkt IGEMO aan een beheersplan voor de Vallei van de Bruine Beek.

Wat is een beheersplan?

Een beheersplan is een document waarin een gebiedsgerichte visie omschreven wordt die rekening houdt met alle aanwezige erfgoedvormen. De toekomstvisie wordt uitgeschreven voor een periode van 24 jaar. Vertrekkende vanuit de beheersvisie, worden concrete maatregelen en werkzaamheden, zowel op korte als lange termijn, geformuleerd die mogen/kunnen uitgevoerd worden in het gebied.

Voor de Vallei van de Bruine Beek werd gekozen voor een geïntegreerd beheersplan. Een geïntegreerd beheersplan betekent dat het gaat om een combinatie van een erfgoedbeheersplan en een natuurbeheerplan, waarbij beide verhalen op elkaar afgestemd zijn.

Voordelen van een beheersplan

 • Erfgoed wordt beschermd & behouden;
 • Beschermd erfgoed kan evolueren, zoals voorzien in het beheersplan;
 • Eigenaars hoeven geen afzonderlijke toelatingen te vragen voor werken die opgenomen zijn in het beheersplan.

Hoe wordt een beheersplan opgemaakt?

Eerst maken we een verkenning van het gebied om het landschap te leren kennen. Vervolgens gaan we door middel van historisch onderzoek in de diepte om de geschiedenis en levensloop van het valleigebied te kaderen. Nadien volgt de beschrijving van de huidige erfgoed- en natuursituatie en inventariseren we de erfgoed- en natuurelementen op het terrein. Vanuit al deze onderzoeksresultaten wordt een beheersvisie voor de toekomst opgemaakt. Om dit behapbaar te maken wordt de visie vertaald in beheersdoelstellingen, stapstenen die helpen het globale doel te bereiken. In de praktijk kunnen deze doelstellingen bereikt worden door concrete beheersmaatregelen die aanduiden welke werkzaamheden bijdragen aan de beoogde toekomst voor het onderzoeksgebied.

Een beheersplan opmaken? Dat doe je niet alleen!

Samen met de gemeente Bonheiden werkt IGEMO nauw samen met de partners Regionaal Landschap Rivierenland en Bosgroep Antwerpse Gordel om het traject tot een goed einde te brengen. Samen zijn we ervan overtuigd dat ook de eigenaars en inwoners van de Vallei Bruine Beek hun bijdrage kunnen leveren aan de opmaak van het beheersplan. Daarom stelden we het traject zo op dat er voldoende ruimte is voor communicatie en participatie.

Afgelopen:

 • Begin 2022 lanceerde de gemeente Bonheiden de gemeentelijke website over het beheersplan voor de Vallei van de Bruine Beek
 • In januari 2022 brachten we de eigenaars en inwoners van de Vallei Bruine Beek op de hoogte van de opmaak van het beheersplan en maakten we ons kenbaar als contactpersoon voor vragen en bedenkingen.
 • In de loop van de maanden maart en april 2022 gingen er individuele plaatsbezoeken door bij eigenaars die graag actief hun steentje bijdragen aan de toekomst van het valleigebied.
 • In april lanceerden we een algemene enquête om te polsen naar de beleving en mening van de bewoners van Bonheiden over het valleigebied. Vulde jij de enquête al in? Klik hier.
 • Op 10 mei 2022 vond de interactieve infoavond plaats voor de eigenaars en (buurt)bewoners Een verslag van deze avond vind je door hier te klikken.
 • Ook in de Rijmheide van juli/augustus ging het over de infoavond. Je vindt het artikel hier op pagina 14.
 • Op 14 juni 2022 organiseerden we een toelichting van de stand van zaken voor de gemeentediensten en geïnteresseerde burgers.
 • Opnieuw pronkt het beheersplan in opmaak voor de Vallei Bruine Beek in de Rijmheide van september/oktober. Je vindt het artikel hier op pagina 10.
 • Op 15 september 2022 organiseerden we een werkgroep visievorming. Lees er hier meer over.

Gepland:

 • Werkgroep beheersmaatregelen samen met eigenaars en inwoners van het valleigebied (oktober 2022).
 • Communicatie laatste fase opmaak beheersplan (december 2022)
 • Communicatie na indiening en evaluatie beheersplan (maart/april 2023)

Hou zeker deze pagina in de gaten voor de laatste stand van zaken!

Contact

Orane Sermeus
Projectmanager
orane.sermeus@igemo.be
+32 15 28 60 27
+32 495 33 66 18

Nieuwsberichten