Na het uitvoeren van de saneringswerkzaamheden zal een finaal expertiseverslag worden opgemaakt om eventuele schade te constateren. Verder zal er een nazorgperiode van drie jaar zijn om de status van de beplanting te monitoren.

Bij beschadiging van bijvoorbeeld tuintegels zal een vergoeding worden voorzien. Indien leidingen of buizen zouden beschadigd raken bij de ontgraving, zullen die zo snel als mogelijk hersteld worden.