Het Vredesbos zal gesaneerd worden waarbij toegankelijke paden en open ruimtes in het bos worden afgegraven tot een diepte van 70 cm. Het rooien van bomen is niet noodzakelijk.