10. Openbaar domein Archieven - IGEMO

11.10 Gaan de straten regelmatig gereinigd worden om rondvliegend en vervuild zand te verwijderen? – 20/12/23

Door |2023-12-20T10:19:01+00:0020-12-2023|, |

In het kader van de geplande bodemsaneringswerken in Zone 1A te Zwijndrecht is de kans reëel dat er stofvorming zal optreden tijdens de graafwerken, aanvulwerken en transport van gronden. ERM heeft een stofmitigatieplan en monitoringsplan uitgewerkt, wat in een aanpak voorziet die de stofhinder voor de omwonenden tot het absolute minimum moet beperken. Tijdens [...]

Reacties uitgeschakeld voor 11.10 Gaan de straten regelmatig gereinigd worden om rondvliegend en vervuild zand te verwijderen? – 20/12/23

11.9 Betreffende de huizen die zich naast het Vredes- en Vlietbos bevinden: Wordt het bos zelf ook gesaneerd? Zo nee, brengt dit dan de sanering van de omliggende tuinen in het gedrang? – 20/12/23

Door |2023-12-20T10:17:31+00:0020-12-2023|, |

Het Vredesbos zal gesaneerd worden waarbij toegankelijke paden en open ruimtes in het bos worden afgegraven tot een diepte van 70 cm. Het rooien van bomen is niet noodzakelijk.

Reacties uitgeschakeld voor 11.9 Betreffende de huizen die zich naast het Vredes- en Vlietbos bevinden: Wordt het bos zelf ook gesaneerd? Zo nee, brengt dit dan de sanering van de omliggende tuinen in het gedrang? – 20/12/23
Go to Top