Nu de prijzen aan de brandstofpomp steeds meer de pan uitswingen, kijken veel mensen naar een elektrische wagen. Die kost een pak minder in verbruik, maar de aanschaf van zo’n wagen heeft wel een serieus prijskaartje. Een goede oplossing is autodelen. In de gemeente Putte staan sinds begin maart 2022 twee elektrische deelwagens ter beschikking van de burger. Op 15 maart 2022 stelde de gemeente de elektrische deelwagens aan het publiek voor, in het bijzijn van haar partners, waaronder ook IGEMO.

Voor gemeentepersoneel én voor Puttenaars

In de eerste plaats gaan de personeelsleden van de gemeente Putte zelf gebruik maken van elektrische deelwagens voor hun dienstverplaatsingen. Daarnaast staan deze ook ter beschikking van de inwoners van de gemeente. Het gaat om 2 exemplaren van het model Renault Zoë. De deelwagens zijn te vinden aan het Gemeenteplein en in de Alice Nahonstraat. Daar vind je ook de laadpalen*.

Om gebruik te maken van de deelwagens, dient men zich klant te maken bij Share4Mobility of coöperant te worden bij Klimaan of bij één van de energiecoöperaties die zich associeerden met Klimaan. Ook klanten van Ecopower en Partago (dat de elektrische deelwagens in Bonheiden aanbiedt) kunnen gebruik maken van de deelwagens in Putte. Klimaan biedt ook deelwagens aan in Mechelen.

*Op 19 april 2022 zal er een infosessie voor inwoners van de gemeente Putte plaatsvinden. Meer info daarrond vind je door hier te klikken.

Groepsfoto bij de elektrische deelwagens tijdens het startmoment in Putte op 15 maart 2022.
Dat loopt op wieltjes: een groepsfoto bij de elektrische deelwagens tijdens het startmoment in Putte op 15 maart 2022.

Elektrische deelwagens binnen de regio Rivierenland

Om elektrische deelwagens niet alleen in Putte, maar ook in heel de regio te verspreiden, heeft de streekintercommunale IGEMO een gemeenschappelijke overheidsopdracht toegekend aan de bovengenoemde bedrijven. Zo’n gemeenschappelijke overheidsopdracht vermindert de administratieve rompslomp voor elke gemeente, in vergelijking met een situatie, waarin elke gemeente op eigen houtje een aanbieder zoekt. Het is bovendien mogelijk om een goede prijs te krijgen door het grotere aantal wagens. Er is een overeenkomst gesloten voor vier jaar.

Onderzoek wees eerder al uit dat er in de regio Rivierenland een groot potentieel is voor autodelen. Elektrische deelwagens zullen ongetwijfeld een vertrouwd beeld worden in de regio.

Interreg; MOVE; #NSRMOVE
IGEMO ondersteunt autodelen met de hulp van het Interreg project MOVE
en kreeg hierbij ondersteuning van Autodelen.net.