Staten-Regionaal Rivierenland 2022 programma.

Zaterdag 19/11 van 9u tot 12u30

08:45 uur – Onthaal

09:15 uur – Verwelkoming door dagvoorzitter Anthony Vanoverschelde, Manager Regionale Samenwerking Rivierenland/IGEMO (toespraak)

09:30 uur – “Ik ben (graag) een Rivierenlander”, werkelijkheid of utopie? (toespraak)

Een humoristische kijk op de regio, door de bril van Bert Gabriëls, stand-up comedian én inwoner van Rivierenland.

10:00 uur – Sessies, blok A

Deelnemers kozen één van de onderstaande sessies.

Sessie A.1. – Rivierenland, de zorgende regio!
De COVID-pandemie versterkte de samenwerking op schaal van de eerstelijnszones. Meer en betere afstemming van (sub)regionale zorg blijft aan de orde. Kan de regio een hefboom zijn om complementariteit binnen en synergie met de zorgsector te versterken?

Moderator: Prof. Dr. Joris Voets, Vakgroep Bestuurskunde en Publiek Management (Ugent)

 1. Dr. Ann-Marie Morel (CD&V) – Schepen zorgbedrijf, samenleven Puurs-Sint-Amands en lid van zorgraad ELZ Klein-Brabant Vaartland
 2. Dirk Van Noten (Schepen sociale zaken HodB en voorzitter welzijnskoepel IGEMO)
 3. Ann Dingemans (Expert eerste lijn en externe relaties i-mens regio Noord Diensten voor Gezinszorg en Aanvullende thuiszorg, lid ELZ Pallieterland Welzijn)
 4. Sigrid Smets, (inhoudelijk directeur CAW Boom-Mechelen-Lier)
 5. Lien Du Four (Groen), schepen welzijn en zorg lokaal bestuur Nijlen, lid zorgraad ELZ Pallieterland.
 6. Gunther D’hanis – huisarts, lid huisartsenkring Schelde-Rupelstreek, lid zorgraad ELZ Rupelaar

Sessie A.2. – Rivierenland, een leefbare regio!
De bouwshift focust op de vrijwaring van open ruimte en kernversterking. De regio Rivierenland ligt in het “hart van Vlaanderen’” Dit leidt tot ambities en verwachtingen inzake economische groei, toename van welvaart, extra woningen, … Zijn deze verzoenbaar met de bouwshift?

Moderator – An Rekkers, directeur Vlaamse vereniging voor Ruimte en Planning (VRP)

 1. Prof. Dr. Luuk Boelens – ruimtelijk planner, UGent
 2. Xavier Buijs, stafmedewerker ruimte, VVSG
 3. Jan Nijs, ruimtelijk procesmanager, IGEMO
 4. Gert Eyckmans, directeur, Vereniging van Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen
 5. Jos De Wael, lokaal ondernemer, zaakvoerder ODTH First Class Logistics

Sessie A.3. – Rivierenland, een herkenbare regio!
Het arrondissement Mechelen vervelt tot de regio Rivierenland. Een nieuwe naamgeving die al wortels heeft in diverse – vooral bestuurlijke – samenwerkingsverbanden en entiteiten. Kan ‘Rivierenland’ evolueren naar een echte streeknaam met een eigen identiteit waar inwoners, bedrijven, organisaties… zich mee vereenzelvigen? Haalbaar? Wenselijk? En indien ja, hoe bereik je dat? 

 1. Philippe De Vries, The Middle Men
 2. Maarten Debecker, The Middle Men
 3. Seppe Jacobs, IGEMO

Sessie A.4. Rivierenland, een slimme en innovatieve regio! (uiteenzetting)
Voor een leefbare en klimaatrobuuste toekomst zijn grensverleggende oplossingen en innovaties vereist die vaak gedreven zijn door datatechnologie. De Smart Innovation Factory (SIF) ziet daarin kansen voor een sterke samenwerking met regionale actoren uit de overheid, de private markt, kennisinstellingen en het maatschappelijk middenveld. Hoe deze “fabriek” werkt kom je tijdens deze sessie te weten.

 1. Jan Vanalphen, Innovatiemanager van de SIF, Raccoons 
 2. Mieke Van Cauwenberghe, manager Slimme Stad & Innovatie, Stad Mechelen 
 3. Ann-Sofie Pauwelyn, Business Development manager, IGEMO

Sessie A.5. – Rivierenland, een bereikbare regio!
Hypermobiel of vervoersarm? Wat is de kortste weg naar een bereikbare regio? Het openbaar vervoer lijdt onder de pandemie en er is een hervorming op til met de invoering van basisbereikbaarheid. Hoe krijgen en houden we iedere Rivierenlander mobiel?

 1. Koos Fransen, Projectleider, Projectbureau Ruimte | Stedelijke ontwikkeling | Stad Gent
 2. Els van den Broeck, Mobiel21 – fietsschool
 3. Kurt Vereycken, Consultant Werk en Lokale Sociale Economie, Stad Lier

Sessie A.6. – Rivierenland, een inclusieve regio!
Er zijn vele initiatieven en activeringstrajecten om personen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt wegwijs te maken en te coachen naar een job in het reguliere arbeidscircuit. Enkel een geïntegreerde aanpak biedt kansen op succes! Hoe kunnen we in de regio initiatieven beter op elkaar afstemmen om tot een inclusieve aanpak te komen?

Moderator – Ellen Wauters

 1. Niki De Schepper, HR manager Nektari
 2. Luc Van Houtven, Voorzitter bijzonder comité voor de sociale dienst, zorg, technisch centrum, sociale economie, wonen, lokaal mondiaal beleid en onderhoud publiek domein
 3. Bjorn Cuyt, Provinciaal directeur VDAB Provincie Antwerpen.
 4. Peter Cousaert, diensthoofd samenleven en beleven

11:10 uur – Sessies, blok B

Deelnemers kozen één van de onderstaande sessies.

Sessie B.1. – Rivierenland, een regio met psychische zorgen!
Werken aan welzijn in de regio omvat zorg dragen voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. De toegankelijkheid en nabijheid van de psychische gezondheidzorg vormen een uitdaging! Hoe kunnen we “kruispunten” creëren tussen enerzijds de nood en vraag en anderzijds het aanbod aan psychische gezondheidszorg? Welke rol hebben lokale besturen en hoe kunnen we welzijn en psychische zorg met elkaar verbinden?

Moderator: Prof. Joris Voets, Ugent

 1. Katleen Boschmans, Netwerkcoördinator Emergo
 2. Kim Leën, Coördinator zorgprogramma’s Pangg 0-18 regio Mechelen-Rupelstreek bij CGG De Pont en ELP team 1G1P Trawant
 3. Luc Vleugels, gemeenteraadslid en ere-burgemeester Heist-op-den-Berg, voorzitter welzijnsvereniging de Zilveren Zwaan
 4. Stephanie Verhoeven, Clustermanager Welzijn lokaal bestuur Bornem; lid zorgraad van de ELZ Klein-Brabant-Vaartland

Sessie B.2. – Rivierenland, de leefbare regio! (panelgesprek)
De bouwshift focust op de vrijwaring van open ruimte en kernversterking. De regio Rivierenland ligt in het “hart van Vlaanderen’” Dit leidt tot ambities en verwachtingen inzake economische groei, toename van welvaart, extra woningen, … Zijn deze verzoenbaar met de bouwshift?

Moderator – An Rekkers, directeur Vlaamse vereniging voor Ruimte en Planning (VRP)

 1. Prof. Dr. Luuk Boelens – ruimtelijk planner, UGent
 2. Xavier Buijs, stafmedewerker ruimte, VVSG
 3. Jan Nijs, ruimtelijk procesmanager, IGEMO
 4. Gert Eyckmans, directeur, Vereniging van Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen
 5. Jos De Wael, lokaal ondernemer, zaakvoerder ODTH First Class Logistics

Sessie B.3. – Rivierenland, een regio met identiteit!
Wat is een Rivierenlander? En hoe maken we van Rivierenland een herkenbare regio? In een interactieve workshop onderzoeken we het DNA en verbindend potentieel van de regio en hoe we deze identiteit kunnen uitdragen. We zoeken naar raakvlakken in de geschiedenis, vandaag en in de toekomst en definiëren bouwstenen voor de identiteit van een Rivierenlander.

 1. Philippe De Vries, Managing partner The Middle Men
 2. Maarten Debecker, Managing partner The Middle Men

Sessie B.4. – Rivierenland, een waterslimme regio! (interactieve workshop)
Gemeenten en burgers hebben een belangrijke rol in het voorkomen van wateroverlast en droogte, maar kunnen dit niet alleen. Samen met de Smart Innovation Factory bekijken we jullie grootste uitdagingen en denken we na over hoe sensordata nuttig kan zijn voor een betere klimaatbeheersing. Laat je hier niet afschrikken door een eventueel gebrek aan technologische kennis. Wij geloven dat echte impact en creativiteit voortkomt uit co-creatie met mensen die verschillende invalshoeken hebben.

 1. Mieke Van Cauwenberghe, manager Slimme Stad & Innovatie, Stad Mechelen
 2. Jan Vanalphen, Innovation Strategist, Raccoons

Sessie B.5. – Rivierenland, iedereen mobiel! (korte presentaties)
Deelfietsen, elektrische deelauto’s, autodeelsystemen, flexbussen, OV-taxi’s, Hoppin-punten, minder mobielcentrales,.. trein, tram B5. bus… de instrumenten, platformen en modi voor een duurzame modalshift liggen voor het grijpen. Waar staan we vandaag in de regio? Grijpen we de kansen? Kan de regio het verschil maken en slagen we er in iedereen mobiel te houden?

Moderator: Merel Vansevenant, Autodelen.net
Facilitator: Pieter Dresselaers, projectmanager mobiliteit, IGEMO

 1. Tim Hermans, Klimaan
 2. Ewout DEPAUW, Coördinator mobiliteit en studiedienst, Solva
 3. Tony Deruyter, Strategy and Coordination Share4Mobility Electric Carsharing
 4. Merel Vansevenant, Autodelen.net vzw, verantwoordelijke Projecten en beleid

Sessie B.6. – Rivierenland, een regio met een regionale klimaatagenda!
Lokale besturen ondertekenden de Covenant of Mayors en beschikken over ambitieuze klimaatplannen. Nu volgt actie! Gedeelde ambities en uitdagingen samen aanpakken en elkaar versterken, vormen de voedingsbodem voor een regionale agenda ‘Rivierenland#2030’. Wat moeten en kunnen we doen om te evolueren naar een klimaatneutrale regio?

 1. Ann-Sofie Pauwelyn, Business Development Manager IGEMO
 2. Ivan Van Elst , projectmanager klimaat&energie IGEMO

12:00 uur – Rivierenland, een regio in beweging! (toespraak)

Wat is er de voorbije jaren gebeurd en wat staat er op de regionale agenda? Koen Van den Heuvel, voorzitter van de Regionale Mandaatgroep, maakt u wegwijs.

12:15 uur – Rivierenland, een regio met humor en muziek? (toespraak)

Bert Gabriëls, stand-up comedian, deelt zijn observaties gedurende de sessies en geeft zijn appreciatie en interpretatie over het reilen en zeilen in Rivierenland. Een regio met toekomstmuziek?

12:30 uur – Rivierenland, een bourgondische regio!

We sloten de Staten-Regionaal af met een walking lunch. Het uitgelezen moment om te netwerken!

Contactpersoon

Anthony Vanoverschelde
Manager Regionale Samenwerking
anthony.vanoverschelde@igemo.be