Regionaal fietsdelen

Regionaal fietsdelen is een essentiële schakel in de duurzame mobiliteitstransitie. Fietsen is flexibel, goedkoop, gunstig voor het milieu en bovendien gezond. Ook de ruimtelijke impact is beperkt.

Binnen het Europees project MOVE werkt IGEMO aan een plan van aanpak om regionaal fietsdelen in Rivierenland mogelijk te maken.

Fietsdelen & het openbaar vervoer 

Het fietsbezit in Vlaanderen is hoog, maar slechts één derde van de Vlamingen heeft al eens de fiets gecombineerd met het openbaar vervoer. Als we kijken naar onze noorderburen, kan dat percentage sterk naar omhoog. De fiets en het openbaar vervoer sluiten namelijk goed op elkaar aan. Het openbaar vervoer zorgt voor snelle en hoogwaardige verbindingen terwijl de fiets individuele flexibiliteit biedt.

Vooral de beschikbaarheid van deelfietsen om die laatste kilometers af te leggen van een eindhalte tot een eindbestemming, maakt de combinatie aantrekkelijk.  

250 deelfietsen in regio Rivierenland 

In april 2020 stelde de Vervoerregio Mechelen de eerste voorstellen voor Vervoer op Maat. Daarin waren geen voorstellen opgenomen rond deelmobiliteit. IGEMO was toen al een tijdje verschillende partijen aan het consulteren over fietsdelen en autodelen. Rond fietsdelen heeft IGEMO een plan van aanpak uitgewerkt in het kader van het Europese project MOVE. Dat ging uit van een gefaseerde aanpak.

Door onze plannen aan Team MOW en het studiebureau toe te lichten, zijn we er in geslaagd om deelfietsen te laten opnemen in het regionale Vervoersplan voor de regio Mechelen. In  het  Vervoerplan,  dat  eind  november  2020  is goedgekeurd, is een luik Vervoer op Maat (VOM) opgenomen waarin meer dan 250 deelfietsen zullen worden aangeboden op meer dan 20 knooppunten. De bedoeling daarvan is dat deze fietsen dienen voor natransport bij verplaatsingen met het openbaar vervoer. Het gaat daarbij om verplaatsingen die occasioneel gemaakt worden. Voor school- en pendelverkeer zijn er andere oplossingen. De deelfietsen zijn niet bedoeld als vervanging van de eigen fiets van bewoners.

Ook voor bedrijven en evenementen zien we interessante toepassingen van fietsdelen. Daar gaat IGEMO de komende tijd nog verder op inzetten. We blijven ook pleiten voor veilige fietsroutes en kwaliteitsvolle stallingen.

Regionaal samenwerken zorgt voor schaalvoordelen

Regionaal samenwerken leidt tot schaalvoordelen. We willen een belangrijke taak in het beheer van de fietsvloot bij maatwerkbedrijven in de regio leggen. Op die manier worden de assemblage, het onderhoud en de herstellingen aan fietsen gegroepeerd in een beperkt aantal ateliers. Bij aankopen van goederen en diensten kunnen betere prijzen bedongen worden. 

Het aanbieden van één systeem dat over de gemeentegrenzen heen werkt, schept bovendien duidelijkheid en eenvoud voor de gebruikers. 

Duurzaamheid zit in het DNA van IGEMO. Met deze actie dragen we bij aan het realiseren van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties.

Pictogram van SDG goede gezondheid en welzijnPictogram van SDG duurzame steden en gemeenschappenPictogram van SDG klimaatactie

Contact

Tijs Veyt
Projectmanager
tijs.veyt@igemo.be
+32 15 28 50 51
+32 484 45 12 54

Regionaal fietsdelen in regio Rivierenland