Regionaal fietsdelen

Regionaal fietsdelen is een essentiële schakel in de duurzame mobiliteitstransitie. Fietsen is flexibel, goedkoop, gunstig voor het milieu en bovendien gezond. Ook de ruimtelijke impact is beperkt.

Binnen het Europese project MOVE werkte IGEMO aan een plan van aanpak om regionaal fietsdelen in Rivierenland mogelijk te maken en ook binnen het nieuwe project Mobility Makers zal fietsdelen aangemoedigd worden.

Fietsdelen & het openbaar vervoer 

Het fietsbezit in Vlaanderen is hoog, maar slechts één derde van de Vlamingen heeft al eens de fiets gecombineerd met het openbaar vervoer. Als we kijken naar onze noorderburen, kan dat percentage sterk naar omhoog. De fiets en het openbaar vervoer sluiten namelijk goed op elkaar aan. Het openbaar vervoer zorgt voor snelle en hoogwaardige verbindingen terwijl de fiets individuele flexibiliteit biedt.

Vooral de beschikbaarheid van deelfietsen om die laatste kilometers af te leggen van een eindhalte tot een eindbestemming, maakt de combinatie aantrekkelijk.

300 deelfietsen in regio Rivierenland 

In april 2020 stelde de Vervoerregio Mechelen de eerste voorstellen voor Vervoer op Maat. Daarin waren geen voorstellen opgenomen rond deelmobiliteit. IGEMO was toen al een tijdje verschillende partijen aan het consulteren over fietsdelen en autodelen. Rond fietsdelen heeft IGEMO een plan van aanpak uitgewerkt in het kader van het Europese project MOVE. Dat ging uit van een gefaseerde aanpak.

Door onze plannen aan Team MOW en het studiebureau toe te lichten, zijn we er in geslaagd om deelfietsen te laten opnemen in het regionale Vervoersplan voor de regio Mechelen. In  het  Vervoerplan,  dat  eind  november  2020  is goedgekeurd, is een luik Vervoer op Maat (VOM) opgenomen waarin 300 deelfietsen zullen worden aangeboden 25 knooppunten. De bedoeling daarvan is dat deze fietsen dienen voor natransport bij verplaatsingen met het openbaar vervoer, maar ze moeten op termijn ook een alternatief bieden om bestemmingen binnen de regio te verbinden.

Initieel zou basisbereikbaarheid van start gaan in januari 2021, maar de invoering werd twee keer uitgesteld, eerst naar januari 2022, later naar juli 2023. Daarmee werd ook Vervoer op Maat, het onderdeel waarin de deelfietsen zouden zitten, uitgesteld. In 2023 kam er toch schot in de zaak. IGEMO werd door de Vervoerregio Mechelen aangeduid om een overheidsopdracht uit te schrijven en te coördineren, om een dienstverlener te zoeken die binnen Vervoer op Maat de deelfietsen zou aanbieden. Bovendien liet de overheidsopdracht de stad en gemeenten toe om binnen hetzelfde systeem extra deelfietsen aan te bieden, zodat een dichter netwerk mogelijk is.

Regionaal samenwerken zorgt voor schaalvoordelen

Regionaal samenwerken leidt tot schaalvoordelen. We willen een belangrijke taak in het beheer van de fietsvloot bij maatwerkbedrijven in de regio leggen. Op die manier worden de assemblage, het onderhoud en de herstellingen aan fietsen gegroepeerd in een beperkt aantal ateliers. Bij aankopen van goederen en diensten kunnen betere prijzen bedongen worden.

Het aanbieden van één systeem dat over de gemeentegrenzen heen werkt, schept bovendien duidelijkheid en eenvoud voor de gebruikers.

Duurzaamheid zit in het DNA van IGEMO. Met deze actie dragen we bij aan het realiseren van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties.

Pictogram van SDG goede gezondheid en welzijnPictogram van SDG duurzame steden en gemeenschappenPictogram van SDG klimaatactie

Contact

Pieter Dresselaers
Deskundige Mobiliteit
pieter.dresselaers@igemo.be
+32 15 28 65 85
+32 489 69 78 68

Regionaal fietsdelen in regio Rivierenland