Regionaal fietsdelen

Regionaal fietsdelen is een essentiële schakel in de duurzame mobiliteitstransitie. Fietsen is flexibel, goedkoop, gunstig voor het milieu en bovendien gezond. Ook de ruimtelijke impact is beperkt.

Binnen het Europees project MOVE werkt IGEMO aan een plan van aanpak om regionaal fietsdelen in Rivierenland mogelijk te maken.

Fietsdelen & het openbaar vervoer 

Het fietsbezit in Vlaanderen is hoog, maar slechts één derde van de Vlamingen heeft al eens de fiets gecombineerd met het openbaar vervoer. Als we kijken naar onze noorderburen, kan dat percentage sterk naar omhoog. De fiets en het openbaar vervoer sluiten namelijk goed op elkaar aan. Het openbaar vervoer zorgt voor snelle en hoogwaardige verbindingen terwijl de fiets individuele flexibiliteit biedt.

Vooral de beschikbaarheid van deelfietsen om die laatste kilometers af te leggen van een eindhalte tot een eindbestemming, maakt de combinatie aantrekkelijk.  

Plan van aanpak 

Gebruikers moeten in staat zijn hun deelfiets op te halen en achter te laten in een regionaal netwerk van hubs. Prioritair willen we grote knooppunten van het openbaar vervoer bedienen in de regio. Daarna worden steeds fijnmaziger hubs opgezet in samenspraak met lokale besturen en op basis van gebruikspatronen. Binnen hetzelfde netwerk, willen we ook werken aan maatwerkoplossingen voor bedrijven en bedrijventerreinen. Zij kunnen een deelfiets aanbieden voor pendelende werknemers.

Ook voor evenementen zien we interessante toepassingen van een regionaal fietsdeelsysteem, waar we flexibel kunnen inspelen op piekmomenten. Veilige fietsroutes en kwaliteitsvolle stallingen zijn het sluitstuk van het plan. 

Regionaal samenwerken zorgt voor schaalvoordelen

Regionaal samenwerken leidt tot schaalvoordelen. We willen die taak bij maatwerkbedrijven in de regio leggen. Op die manier worden de assemblage, het onderhoud en de herstellingen aan fietsen gegroepeerd in een beperkt aantal ateliers. Bij aankopen van goederen en diensten kunnen betere prijzen bedongen worden. Communicatie-inspanningen kosten niet veel meer wanneer de reikwijdte groter is. Het opstellen van een bestek voor leveranciers hoeft niet per gemeente herhaald te worden en zo kan er ook veel tijd gewonnen worden.  

Het aanbieden van één systeem dat over de gemeentegrenzen heen werkt, schept bovendien duidelijkheid en eenvoud voor de gebruikers. 

Contact

Pieter Dresselaers
Projectmanager
pieter.dresselaers@igemo.be
+32 15 28 65 85
+32 489 69 78 68

Regionaal fietsdelen in regio Rivierenland