PFAS Zwijndrecht Archieven - IGEMO

2.3 Zal ik financiële compensatie ontvangen? – 22/03/2023

Door |2023-03-21T12:16:20+00:0015-03-2023||

We verwachten dat uw eigendom zijn waarde behoudt, precies door de uitvoering van de bodemsaneringswerken. Het is ook zo dat zowel huidige eigenaars als potentiële nieuwe eigenaars geen kosten hoeven te maken voor het bodemonderzoek en/of een eventuele sanering. Kosten gelinkt aan grondverzet blijven wel voor rekening van diegene die het grondverzet laat uitvoeren. [...]

Reacties uitgeschakeld voor 2.3 Zal ik financiële compensatie ontvangen? – 22/03/2023

2.1 Worden de verwijderde of beschadigde zaken vergoed? – 22/03/2023

Door |2023-03-21T12:17:08+00:0015-03-2023||

De tuinexpert zal de te saneren percelen individueel bezoeken en hiervan een expertiseverslag opmaken. Hierbij wordt per tuin zowel de waarde van de beplanting en andere elementen zoals vijver of tuinhuis, als ook de kosten van de werkuren ingeschat aan de hand van huidige prijzen. 3M betaalt voor de verwijderde elementen van de tuin [...]

Reacties uitgeschakeld voor 2.1 Worden de verwijderde of beschadigde zaken vergoed? – 22/03/2023

1.1 Wat gaat er precies op de bodemattesten staan na sanering? – 22/03/23

Door |2023-03-21T12:17:58+00:0015-03-2023||

Na het uitvoeren van de bodemsaneringswerken zal er nog sprake zijn van een restverontreiniging. Het zal niet mogelijk zijn om alle verontreiniging volledig te verwijderen van een perceel. Op een bodemattest worden alle uitgevoerde bodemonderzoeken vermeld met betrekking tot het kadastraal perceel. Na de saneringswerken zullen nieuwe bodemattesten opgemaakt worden waarop ook zal vermeld [...]

Reacties uitgeschakeld voor 1.1 Wat gaat er precies op de bodemattesten staan na sanering? – 22/03/23

5.1 Gaat 3M ook instaan voor de zuiveringskosten die ontstaan bij bemalingswerken van het grondwater? – 22/03/23

Door |2023-03-21T12:18:22+00:0010-03-2023|, |

Het bodemonderzoek verloopt gefaseerd in samenspraak met de OVAM. In een eerste fase wordt gekeken naar het vaste gedeelte van de bodem. Er is verder onderzoek nodig met betrekking tot het grondwater.

Reacties uitgeschakeld voor 5.1 Gaat 3M ook instaan voor de zuiveringskosten die ontstaan bij bemalingswerken van het grondwater? – 22/03/23

6.1 Wat doe ik bij grondverzet of bemaling? – 22/03/23

Door |2023-03-21T12:18:40+00:0010-03-2023||

Er is een oplossing uitgewerkt tussen 3M en de gemeente Zwijndrecht voor grondverzet binnen de oranje zone dat zou moeten gebeuren in afwachting van de saneringswerken, zoals bijvoorbeeld graafwerken voor (ver)bouwen. Meer informatie vindt u hier. Iedere bewoner kan in afwachting van de sanering nog steeds werken in de grond uitvoeren mits daarvoor de [...]

Reacties uitgeschakeld voor 6.1 Wat doe ik bij grondverzet of bemaling? – 22/03/23
Go to Top