Autodelen, het vergroenen van wagens, het bevorderen van fietsen,… Kortom: het verduurzamen van de mobiliteit binnen de regio Rivierenland is al enkele jaren een speerpunt van IGEMO. Het Interregproject MOVE (= Mobility Opportunities Valuable to Everybody), dat in februari 2022 op zijn einde loopt, heeft daar een stevige impuls aan gegeven. Het heeft IGEMO in staat gesteld om acties te ontwikkelen en uit te rollen. Daarnaast hebben de Europese projectpartners ervaringen kunnen opdoen en met mekaar delen. Alle activiteiten binnen MOVE, evenals de lessen die de partners daaruit trokken, zijn nu gebundeld op één online platform.

Waarover gaat MOVE?

In de regio Rivierenland ging project MOVE over het promoten van duurzame mobiliteitsoplossingen, zoals autodelen en fietsdelen, de Flexbus, de fietsschool en Mobipunten. De focus lag hierbij op voorstedelijke en landelijke gebieden.

Een webinar over fietsdelen in het kader van het project MOVE.
Screenshot van de webinar over fietsdelen.

Om deze topics aan te pakken, heeft IGEMO binnen MOVE betrokkenen uit verschillende hoeken bij elkaar gebracht. Onder andere gemeenten, huisvestingsmaatschappijen, beheerders van bedrijventerreinen, consultants, onderzoekers, maatwerkbedrijven en mobiliteitsaanbieders zochten samen naar oplossingen. Het opzet van deze co-creatie: de bereikbaarheid vergroten, de kosten verlagen en het privégebruik van de auto verminderen.

We ontwikkelden ook nieuwe projectvoorstellen, onder meer rond Mobipunten en mobiliteitsmanagement. Vele acties die uit MOVE voortvloeiden, zijn ook opgenomen in de actieplanning van het Samenwerkingsverband Bereikbare Regio 2021-2023.

Wie zijn de partners?

Interessant in een Europees project zoals MOVE is dat je kennis en ervaring kunt uitwisselen met partners uit andere landen. Zo hadden we een Belgische partner, UGent, die ons ondersteunde bij het proefproject van de Flexbus. Onze Nederlandse partners, HZ University, Gemeente Middelburg en Advier, waren dan weer uiterst behulpzaam wat betreft informatie over autodelen en fietsdelen. De Schotten van Hitrans en NHS Highland, evenals de Duitsers van Landkreis Northeim en Universität Göttingen, voerden een aantal pilots uit. Alle pilots en businessmodellen van partners zijn eveneens terug te vinden op het online platform. Neem zeker eens een kijkje!

MOVE; Interreg
Het project MOVE is co-gefinancierd door het programma North Sea Region 2014-2020.