Rooilijn

Rooilijn gaat in hun ontwerp voor een open houtconstructie met een centrale technische zone (berging, sanitair en keuken). Hierdoor kunnen leeffuncties aan beide gevels voorzien worden. Eenvoudige, compacte en heldere plannen worden gecombineerd met een nauw uitgezette en creatieve doorsnede. Door te werken met verschillende plafondhoogtes, krijgt elke zone of ruimte een specifiek karakter.

De doordachte doorsnede zorgt dat zonlicht tot diep in de woning kan binnenvallen. In de uitwerking van het plan koos Rooilijn voor het meest uitdagende perceel: de zuidgerichte voorgevel en noordgerichte achtergevel. Het semi-publieke erf aan de zuidkant en private tuin aan de noordkant, leidt naar een plan waarbij leeffuncties evenwaardig aan beide gevels voorzien zijn.

Ontwerp

Over de architect

De rooilijn is de grens tussen het openbare en het private. Deze grens fascineert en inspireert als raakvlak, als drempel en als kader. Het is waar een gebouw zich toont aan de buitenwereld en zijn verhaal vertelt.

Rooilijn staat voor maatschappelijke relevantie. Hun team werkt aan opdrachten op verschillende schaalniveaus, zowel voor private als publieke opdrachtgevers. Projecten balanceren bewust op de grens tussen ‘gewoon/evident’ en ‘herkenbaar/karaktervol’. Ontwerpen zijn contextueel, boren nieuwe kwaliteiten aan of wekken bestaande waarden terug tot leven.

Rooilijn is in de eerste plaats een team: een kleine multi-professionele groep. Verscheidene opdrachten worden – in nauwe samenwerking – op een ontwerpmatige, polyvalente en diepgaande wijze benaderd.

Contact

Rooilijn architectuur bvba
Gitschotellei 250 b24
2140 Antwerpen

www.rooilijn.be
info@rooilijn.be
luc@rooilijn.be

+32 3 344 02 05
+32 474 54 08 61